Det mener fagstyreleder i NITO Bioingeniørfaglig institutt, Rita von der Fehr.

- Tvang er ikke riktig vei å gå. Det er et arbeidsgiveransvar å sørge for at helsetjenester gis på forsvarlig vis, herunder å beskytte pasienter og ansatte mot smittefare. Og det gir lovverket arbeidsgiver mulighet til, sier hun.

Fagstyreleder Rita von der Fehr
Fagstyreleder i NITO BFI, Rita von der Fehr.

Helsepersonell har tillit til vaksinasjonsprogrammet

En undersøkelse foretatt på oppdrag av Folkehelseinstituttet (FHI) i sommer, viste at 97 prosent av respondentene sa at de enten hadde tatt vaksinen eller kom til å ta den når de fikk tilbud om den.

- Det er med bakgrunn i den enkeltes samfunnsansvar at vi oppfordrer helsepersonell til å ta vaksine.

- Tallene fra FHIs undersøkelse viser at både bioingeniører og annet helsepersonell i Norge er bevisst sitt ansvar, og dessuten har stor tillit til både koronavaksinasjonsprogrammet og anbefalingene fra FHI, sier fagstyrelederen.

Arbeidsgiverne kan kartlegge vaksinasjonsstatus

Selv om arbeidsgivere i Norge som hovedregel ikke kan spørre om vaksinasjonsstatus, gir arbeidsmiljøloven arbeidsgiver rett til å kartlegge vaksinasjonsstatus hos ansatte når det er nødvendig for at de ansatte skal kunne yte forsvarlig helsehjelp.

Arbeidsgiver har også anledning til å vurdere ansatte som ikke ønsker å oppgi vaksinasjonsstatus, som uvaksinert. Dette forsvarlighetskravet er begrunnet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, helsepersonelloven § 16, og arbeidsmiljøloven § 9-3.

Arbeidsgiveres ansvar og mulighetsrom overfor ansatte som ikke ønsker å la seg vaksinere (Helsedirektoratet)

Begrunnelsen er at vaksinestatus er viktig å vite noe om for ansatte som pleier, undersøker og behandler pasienter med økt risiko for alvorlig sykdom og død ved Covid-19 (sårbare grupper).

- Arbeidsgiver har derfor større anledning til å omdisponere ansatte i helsetjenesten enn det man har ellers i arbeidslivet, basert på hvilke vaksiner man har tatt.

- Jeg mener det klokeste er å overlate denne vurderingen til den enkelte arbeidsgiver. Det er imidlertid avgjørende at det er pasientsikkerheten som er styrende for hvordan arbeidsgiver forvalter denne styringsretten.

Kan foreta tiltak

Der det er nødvendig for å kunne tilby forsvarlige helsetjenester, har arbeidsgiverne muligheter til å foreta flere ulike tiltak.

- Arbeidsgiverne har anledning til å både pålegge uvaksinerte forsterkede smitteverntiltak ved nærkontakt med sårbare pasienter, eller foreta midlertidig omplassering slik at man ikke jobber med de pasientgrupper som har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved Covid-19, påpeker fagstyrelederen.

- Det er en forutsetning at slike inngripende tiltak drøftes med tillitsvalgte før dette iverksettes, avslutter von der Fehr.

Bioingeniørfaglig institutt