Bransjeprogram er et etter- og videreutdanningstilbud som skal gi kompetanseutvikling i tråd med bransjens behov. Det skal også gjøre arbeidstakere en mulighet til å takle omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.  

Det er helt gratis. Dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene og arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb.  

Bransjeprogram for olje-, gass- og leverandørindustrien

Ingeniører utdanning liste .jpgBransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien er et trepartssamarbeid mellom regjeringen og partene i arbeidslivet: FLT, Tekna, NITO, SAFE, Industri Energi, Fellesforbundet, Norsk olje og gass, Norsk Industri, NHO og LO. 

Tilbudene skal i tillegg til ansatte i bransjen, også treffe de som er arbeidsledige og permitterte.

Følg med på de enkelte institusjonenes nettsider for oppdatert informasjon. Se også nettsidene til Utdanning.no for studier innen olje-, gass- og leverandørindustrien.

Universitet og høyskole

Fagskoler

NITO tilbyr også en rekke aktuelle kurs. Sjekk NITOs kurstilbud.