Bransjeprogram er et etter- og videreutdanningstilbud som skal gi kompetanseutvikling i tråd med bransjens behov. Det skal også gjøre arbeidstakere en mulighet til å takle omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.  

Det er helt gratis. Dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene og arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb.  

Bransjeprogram for olje-, gass- og leverandørindustrien

Ingeniører utdanning liste .jpgBransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien er et trepartssamarbeid mellom regjeringen og partene i arbeidslivet: FLT, Tekna, NITO, SAFE, Industri Energi, Fellesforbundet, Norsk olje og gass, Norsk Industri, NHO og LO. 

Disse bransjeprogrammet settes i gang høsten 2020 med korte og fleksible tilbud fra fagskolene og høyere utdanning.

Tilbudene skal i tillegg til ansatte i bransjen, også treffe de som nå er ledige og permitterte som følge av koronakrisen. 

Følg med på de enkelte institusjonenes nettsides for oppdatert informasjon. Se også nettsidene til Utdanning.no for studier innen olje-, gass- og leverandørindustrien.

NITO tilbyr også en rekke aktuelle kurs. Sjekk NITOs kurstilbud.