Gå til innhold
2021

Hev din kompetanse! Ordning med gratis etter- og videreutdanning videreføres

I en tid med store omstillinger gir bransjeprogrammene en unik mulighet for kompetanseheving. De er gratis, og NITO er med på tre av dem.

Utdanningen er helt gratis. Dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene og arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb.

De partssammensatte bransjeprogrammene for kompetanseutvikling innen elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen og olje-, gass- og leverandørindustrien, som startet opp i 2020, videreføres med nye midler for 2021. I tillegg skal det igangsettes et bransjeprogram for maritim sektor. 

Bransjeprogram_liste.jpgDette er en unik mulighet for bedrifter i disse næringene å sørge for kompetanseutvikling av sine ansatte og for NITOs medlemmer å oppdatere seg eller skaffe seg ny kompetanse.

En del av tilbudene som ble utviklet i 2020 vil bli videreført i 2021. Utover våren skal det utvikles nye relevante kurs og utdanningsprogram tilpasset bransjenes behov. 

Nytt bransjeprogram for maritim sektor 

Nytt av året er at det skal utvikles etter- og videreutdanningstilbud for maritim sektor. Denne sektoren står foran store utfordringer med nedbemanning/omstilling og endrede kompetansebehov som følge av digitalisering og grønn skipsfart. 

Dette er et trepartssamarbeid mellom regjeringen og et bredt spekter av parter i arbeidslivet. I løpet av våren vil det lyses ut kurs for ansatte innen sektoren. Mange av disse vil være relevante for NITOs medlemmer. 

Se mer informasjon om tilbudet

Bransjeprogram for elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen  

Teknologiske endringsdrivere treffer elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen i stor grad, og bransjen endrer seg raskt. Det er derfor et stort behov for ulike typer kurs og utdanninger for alle som er tilknyttet bransjen.  

Organisasjonene EL og IT forbundet, Nelfo, Energi Norge, NITO, Tekna, Samfunnsbedriftene, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen.

Se mer informasjon om tilbudet

Bransjeprogram for olje-, gass- og leverandørindustrien 

Nye teknologier, nye digitale verktøy og stadig mer komplekse arbeidsprosesser fører til et kompetansebehov for de tilknyttet olje-, gass- og leverandørindustrien. 

Partnere i bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien består av: FLT, Tekna, NITO, SAFE, Industri Energi, Fellesforbundet, Norsk olje og gass, Norsk Industri, NHO og LO. 

Se mer informasjon om tilbudet

Finn ditt kurs:

NITO arrangerer en rekke ingeniør- og teknologifaglige kurs. – Hvilke kurs vil du delta på?

Publisert: Sist oppdatert: