Polyteknisk Forening (PF) er et ideelt, kunnskapsbasert medlemsnettverk etablert for å fremme bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling. PF har 2000 privatmedlemmer og bedrifts- og organisasjonsmedlemmer, og arrangerer debattmøter om viktige temaer rundt teknologi, samfunn og næringsliv. Foreningen har rundt 100 aktiviteter i året, nå digitalt. 

NITO har vært samarbeidspartner med PF i flere år. Nå har vi fornyet vår samarbeidsavtale.

Gratis tilgang til spennende arrangementer 

Alle NITOs medlemmer får gratis tilgang til Polyteknisk Forenings digitale arrangementer. Medlemmer i NITO Oslo og Akershus får også gratis tilgang til de fysiske arrangementene når de kommer i gang igjen.

Generalsekretar-Steinar-Sorlie-NT-02286.jpg-  NITO er høyt verdsatt i PFs mange fagnettverk, hvor vi arbeider med det grønne skiftet, velferdsteknologi og andre aktuelle problemstillinger. Fokuset i samarbeidet er på kompetanse- og nettverksbygging, sier NITOs generalsekretær Steinar Sørlie (bildet). Han oppfordrer medlemmene til å benytte de gode tilbudene. 

Steven Feltham, leder i NITO Oslo og Akershus, er også fornøyd med at samarbeidet er videreført.

- Dette innebærer at vi kan fortsette å delta på PFs møter og fagnettverk og der dele vår kunnskap og få tilgang til ny viten. For oss er PF en utrolig viktig læringsarena, sier Feltham. 

Slik bruker du tilbudet

Det er enkelt for deg som NITO-medlem å få med deg det som skjer i Polyteknisk Forening. Registrer deg her: https://www.polyteknisk.no/velkommen-som-medlem/, så kan du melde deg på alle digitale arrangementene.

Programmet til Polyteknisk Forening

Polyteknisk Forenings podcaster 

Videoer fra tidligere arrangementer 

Unge medlemmer gyver løs

Polyteknisk Forenings generalsekretær, Mette Vågnes Eriksen, er entusiastisk rundt de mulighetene som samarbeidet åpner for.

- NITO holder den norske modellen med tillit og samarbeid i arbeidslivet i hevd. Ikke minst er det gøy å se hvordan unge NITO-medlemmer gyver løs på de store utfordringene med fersk kunnskap og instinkt for partnerskap.

- Norge og verden står midt i en endringstid. Koronapandemien, klimakrisen og en rekke andre utfordringer krever tverrfaglig samarbeid. Da er PF en uvurderlig arena for samfunnsdebatt, kunnskap og samarbeid. Jeg er veldig glad for at vi fortsatt har tilgang til dette nettverket, og håper at medlemmene benytter seg av gratistilbudet, avslutter Steinar Sørlie. 

Se alle NITOs kurs og arrangementer