Bransjeprogram er et etter- og videreutdanningstilbud der målet er å bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjenes behov. Dette er bidrag til at ansatte kan takle omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv. 

Gjennom bransjeprogrammet kan du finne spennende og relevante kurs, eller endelig starte på utdanningen som du lenge har tenkt på. Det er helt gratis. Dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene og arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb.  

Bransjeprogram for elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen 

Ingeniører utdanning liste .jpgTeknologiske endringsdrivere treffer elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen i stor grad, og bransjen endrer seg raskt. Det er derfor et stort behov for ulike typer kurs og utdanninger for alle som er tilknyttet bransjen.  

Organisasjonene EL og IT forbundet, Nelfo, Energi Norge, NITO, Tekna, Samfunnsbedriftene, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen. ​  

En del av kursene er allerede startet opp, men bransjeprogrammet oppdateres med nye kurs fortløpende. Følg med på disse sidene eller på Utdanning.no for oversikt over studier innen elektro-, automasjons-, fornybar- og kraftnæringen.

Elektroinstallasjon- og automatiseringsbransjen 

Utdanningene er rettet mot deg med bakgrunn innen elektrofag, men også andre med høyere utdanning innen elektro, som for eksempel ingeniører kan ta kursene. 

Fagskoler

Høyskoler og universiteter

Følg med på de enkelte institusjonenes nettsider for oppdatert informasjon. 

NITO tilbyr også en rekke aktuelle kurs. Sjekk NITOs kurstilbud.