Bransjeprogram er et etter- og videreutdanningstilbud der målet er å bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjenes behov. Dette er bidrag til at ansatte kan takle omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.

Gjennom bransjeprogrammet kan du finne spennende og relevante kurs, eller endelig starte på utdanningen som du lenge har tenkt på. Det er helt gratis. Dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene og arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb.  

Bransjeprogram for maritim sektor 

Ingeniører utdanning liste .jpgMaritim sektor endrer seg raskt. Det er derfor et stort behov for ulike typer kurs og utdanninger for alle som er tilknyttet bransjen.  

Norsk Sjømannsforbund, NHO Sjøfart, Norges Rederiforbund, Norsk sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbundet, NITO, Tekna, Norsk industri, Industri Energi, Fellesforbundet, LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen.

Bransjeprogramment oppdateres med nye kurs fortløpende. Følg med på disse sidene eller på Utdanning.no for oversikt over studier innen maritim næring.

Maritim sektor

Utdanningene er rettet mot deg med bakgrunn innen maritim sektor, men også andre med høyere utdanning innen bransjen, som for eksempel ingeniører kan ta kursene. 

Universitet og høyskole

Følg med på de enkelte institusjonenes nettsider for oppdatert informasjon. 

NITO tilbyr også en rekke aktuelle kurs. Sjekk NITOs kurstilbud.