Resultatet av meklingen betyr at noen medlemmer har hatt en lønnsvekst i tråd med frontfaget i 2020, mens andre medlemmer vil øke årslønnen med opptil 20.000 fra 1. januar 2021.

- Vi er tilfredse med å unngå streik. Vi har fått viktige gjennomslag for kravet om heving av minstelønnsnivåene ved ti års ansiennitet i grunnstilling på de fleste av helseforetakene som var i mekling, sier leder for NITO Spekter, Brynhild Asperud. 

Brynhild Asperud
Brynhild Asperud, leder i NITO Spekter. 

Viktig gruppe er løftet, noe som skaper dynamikk

Lønnsnivået for medlemmer med 10-års ansiennitet i grunnstilling er løftet. Selv om man har forskuttert litt av 2021-oppgjøret, har man samtidig økt lønnsmassen for 2021-oppgjøret. Det betyr at det blir flere midler til fordeling, ikke bare i år, mens også framover.

At det nå er gitt et løft til en gruppe skaper dynamikk lokalt for andre grupper NITO-medlemmer. Det at noen har høyere lønn kan utfordre arbeidsgiver til å gi lønnstillegg utenom oppgjørene og prioritere andre medlemmer.

De ulike arbeidsgivernes tilbud for 2020 blir stående, og alle lønnstillegg avtalt for 2020 vil nå bli effektuert og etterbetalt i alle foretak.

Spesielle forhandlinger

- 2020-forhandlingene ble spesielle. Resultatet i det såkalte frontfaget ble avgjørende for alle andre forhandlinger, også våre, sier Asperud. 

For NITO var det viktig å få opp lønnsnivået for gruppene våre som går på ansiennitetsstiger.

- Dette fikk vi til ved seks av de åtte foretakene som var i mekling. Ved to foretak fikk vi ikke gjennomslag for krav utover det som framkommer av arbeidsgivers siste tilbud under forhandlingene. For disse foretakene må derfor nivåhevingen bli tema i årets lokale forhandlinger.

- Ved at vi nå er i havn, kan vi legge 2020-oppgjøret bak oss. Mellomoppgjøret i 2021 starter allerede i midten av april, og det blir høyeste prioritet å følge opp de foretakene der vi fortsatt har lønnsmessige utfordringer, avslutter Asperud.

Bakgrunn for meklingen

Lønnsoppgjøret i helseforetakene ble i likhet med de andre lønnsoppgjørene i 2020 utsatt på grunn av koronapandemien.

På åtte helseforetak ble ikke partene enige lokalt. De avsluttende, sentrale forhandlingene med arbeidsgiverforeningen Spekter endte kvelden 8. desember 2020 i brudd.

2. og 3. februar 2021 møttes partene til historiens første digitale mekling hos Riksmekleren.

Detaljer om hva partene ble enige om i meklingen kan du lese i meklerens forslag og møtebok: