Fagforeningskontingent er fradragsberettiget. Som yrkesaktivt NITO-medlem får du inntil 3850,- i fratrekk i skattepliktig inntekt for innbetalt medlemskontingent.

Vi innrapporterer til skattemyndighetene hvor mye du har betalt i medlemskontingent. Fradraget kommer til syne på din skattemelding.

For å få fratrekk må du være yrkesaktiv, det vil si at dette ikke gjelder for deg som er pensjonist- eller studentmedlem uten inntekt.

De fleste bruker forenklet selvangivelse, og om alt er i orden trenger du ikke å foreta deg noe. Det kan være greit å ta en sjekk på om alt i din selvangivelse er korrekt. 

Som en bekreftelse på at du får fratrekk for NITO-kontingenten vil du få årsoppgave fra NITO.

Har du spørsmål knyttet til dette kan du kontakte  på eller tlf. 22053500.

Bruk dine medlemsfordeler: Billig bank, billig forsikring og rabatt på hotell

Når du benytter deg av medlemsfordelene i NITO så sparer du mye. Det er fint med skattefradrag på medlemskontingenten, men det er mange andre goder du bør benytte deg av.

Om du benytter deg av medlemsfordelene kan du spare mye mer enn du betaler i kontingent. 

Med vår store medlemsmasse er vi i en god posisjon for å forhandle gode avtaler for eksempel på bank og forsikring. Vårt tilbud skal være blant det aller beste på markedet.

Husk også å benytte deg av vårt tilbud om kompetanseheving.

Oversikt kurs og arrangementer

Sjekk alle dine medlemsfordeler