NITO deltar i prosjektet Grønn Industri 21. En rekke fagforeninger, bedrifter og organisasjoner samarbeider om å gjennomføre det grønne skiftet i Norge på en måte som vil bevare arbeidsplasser og kompetanse.

En rapport viser at ansatte i oljeindustrien ofte føler at livsgrunnlaget deres er truet, at miljøbevegelsen ikke bryr seg om dem og arbeidsplassene deres.

Trond Markussen kontorlokale.JPG

Rapporten viser også at det mangler møteplasser hvor man kan diskutere løsninger.

- Det vil NITO gjøre noe med. Vi vil etablere en slik møteplass, sier NITOs president Trond Markussen (bildet).

Vil skape dialog og forståelse – og utvikle politikk

- Målet er å skape en arena hvor alle medlemmer, både fra petroleumsindustrien og andre sektorer, kan møtes og diskutere problemstillinger knyttet til petroleum og det grønne skiftet. Her kan man dele erfaringer og gi hverandre kompetansepåfyll.

- Istedenfor polarisering vil vi ha dialog og forståelse for hverandres argumenter, forklarer Markussen.

Møteplassen er for medlemmer i NITO. Diskusjonene og løsninger som kommer opp vil bidra til utvikling av NITOs politikk og bli formidlet som sak på NITOs kongress i november. Innspill herifra vil derfor også kunne gis videre i møter som NITO og andre deltakere i Grønn Industri 21-nettverket vil ha med regjering og Storting.

Det skal arrangeres fire digitale dialogmøter

Det vil være ulike temaer i de ulike dialogmøtene (oppdatering for det enkelte møte kommer). Det er også lov bare å lytte, uten å delta i dialogen. Du kan delta én eller flere ganger.

Påmelding for 19. oktober

Karl Eirik Schjøtt Pedersen foto Norsk olje og gass Kilian Munch.JPG

Moderatorer er tidligere statsråd og direktør for Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (bildet, foto Kilian Munch / Norsk olje og gass), og tidligere NITO-ansatt og nå CEO i Development Goals Forum, Hamsika Premkumar (bildet, foto Julian Röss).

Hamsika Premkumar Foto Julian Röss.JPG

Representanter fra NHO, Equinor og flere politiske partier kan også tenkes å inviteres inn i møtene.

Bli med – vi vil ha dine spørsmål og innspill

- Vi har høye forventninger til dette prosjektet. Vi er nødt til å videreutvikle og sikre arbeidsplasser og sørge for en rettferdig omstilling til lavutslippssamfunnet. Da er petroleumsindustrien nødt til å være med på laget og samarbeide med miljøbevegelsen, sier Markussen.

- NITO og våre partnere i Grønn Industri 21 håper disse dialogmøtene kan være et viktig bidrag, sier Markussen.