(Artikkelen er sist oppdatert 25. mars)

Steinar Sørlie lys bakgrunn.JPGI tråd med sterkt høynet beredskap fra myndighetene har også NITO innført tiltak for sine tillitsvalgte/medlemmer og ansatte. Alle NITO-ansatte jobber hjemmefra så langt det er mulig.

- NITO følger koronasituasjonen tett og nedsatte tidlig en beredskapsstab, sier NITOs generalsekretær Steinar Sørlie (bildet).

- Vi har et bredt kurs- og arrangementstilbud i NITO, flere av disse tilbys nå i digitale versjoner etter gjeldende regler.

Hovedregelen nå er at alle kurs og arrangementer skal være digitale. Dette gjelder til og med juni 2021. Studenter har særskilte utfordringer som er vurdert spesifikt.

Arrangementer i regi av NITO Studentene kan gjennomføres fysisk, dersom retningslinjer på studiestedet og myndighetenes retningslinjer tillater det. 


Styremøter i lokalavdelingene kan gjennomføres fysisk dersom lokale retningslinjer tillater det.

- Beredskapsstaben følger tett med på rådene fra Folkehelseinstituttet og informasjon fra myndighetene og vi gjør fortløpende vurderinger. De til enhver tid gjeldende retningslinjene fra myndighetene skal følges, alle smittevernhensyn må være ivaretatt.

Se alle kurs og arrangementer

Trond Markussen alvorlig.JPG- Det er en spesiell situasjon verden er i. Det er viktig at alle nå stiller opp på denne dugnaden med å gjøre sitt for å dempe virusspredningen og den negative effekten på samfunnet, sier NITO-president Trond Markussen (bildet).

- Usikkerheten er veldig stor og vi forventer at myndighetene stiller opp for bedrifter som sliter. NITO vil så langt det lar seg gjøre opprettholde normal medlemsservice. NITOs advokater og andre rådgivere er tilgjengelige.

De viktigste rådene for å hindre smittespredning

  • Hold minst én meters avstand til andre.
  • Ha god håndhygiene.
  • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
  • Følg anbefalingene om bruk av munnbind og se andre råd fra Folkehelseinstituttet.

NITOs beredskapsstab

  • Leder: Steinar Sørlie, telefon 90104664.
  • Ansvarlig for overvåkning av smitteutbredelse og generelle råd fra helsemyndighetene: Monica Holmen, telefon 91334128.
  • Ansvarlig for overvåkning av reiseråd fra myndighetene og oversikt over hvem NITO har på reise til enhver tid: Junni Nilsen, telefon 90154076.
  • Ansvarlig for informasjon: Jan Johnsrud, telefon 41522399.
  • Ansvarlig for økonomi: Audun Bøhn, telefon 90523870.

Beredskapsstaben innkaller aktuelle ressurspersoner ved behov.

Har du spørsmål kan disse rettes til beredskapsstaben v/Jan Johnsrud: .

Ditt arbeidsforhold

Har du spørsmål vedrørende korona og ditt arbeidsforhold, se:

Koronaviruset og jobben: Spørsmål og svar om dine rettigheter

Eksperter på lønn og arbeidsvilkår

NITOs forhandlings- og arbeidslivsavdeling er eksperter på alt som angår din lønn og arbeidsvilkår. Kontakt oss om du trenger råd og veiledning.

22053500 Hverdager 9-15

NITOs advokater svarer på spørsmål om lønn og arbeidsvilkår. Det er gratis for deg som er medlem.

Gratis juridisk bistand fra NITO-advokatene

Permittert eller arbeidsledig?

NITO gir kontingentfritak og har økonomiske ordninger for permitterte og arbeidsledige. 

Slik får du kontingentfritak

NITO-student?

Virussituasjonen har stor innvirkning på studiestedene. NITO ber studentene være oppdatert på informasjon fra sitt studiested.

Koronaviruset og NITO Reiseforsikring

Mange kontakter NITO med tanke på hva NITO Reiseforsikring dekker i sammenheng med koronaviruset. Se vår nettsak:

Koronavirus og reiseforsikring: Kan jeg reise? Hva har jeg krav på?

Tryg Forsikring gir fortløpende informasjon på sin nettside

Koronaviruset: Bioingeniører er et viktig ledd i beredskapen

IndustriAll og koronasituasjonen

NITO er medlem av IndustriAll, en organisasjon som representerer 50 millioner arbeidere i 140 land. Les hva de sier om situasjonen