- I gjennomsnitt økte lønningene med 1,5 prosent fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021. Dette er langt lavere enn vi så for oss ved inngangen til 2020, sier forhandlingssjef i NITO Knut Aarbakke (bildet). 

Knut til energi.jpg

Han peker imidlertid på at om man utelukkende ser på identiske personer, det vil si de som både rapporterte i 2019 og i 2020, er tallet heldigvis høyere: 2,9 prosent.

Medlemmer som slutter i virksomhetene har jevnt over høyere lønn enn dem som begynner, noe som trekker ned den gjennomsnittlige lønnsveksten når vi inkluderer også dem som bare rapporterte lønn ett av årene. Det kan derfor være vel så beskrivende å se lønnsveksten for identiske personer som grunnlag for vurdering av lønnsveksten for medlemmene.

Etter at frontfaget var ferdige med sine forhandlinger i august i fjor, ble det forventet at oppgjøret hadde en kostnad på om lag 1,7 prosent. Mange virksomheter, også i energisektoren, brukte dette aktivt som grunnlag for de lokale forhandlingene med NITO utover høsten.

De avtalte kriteriene skal legges til grunn

- For NITO er det helt grunnleggende at det er de avtalte kriteriene lokalt som skal være bakteppet for forhandlingene, ikke et forventet resultat for andre grupper, der forhandlingene skjer sentralt. Energiavtalen tar utgangspunkt i bedriftens økonomiske forhold som grunnlag for lønnsforhandlingene, men man skal også bli enige om kriterier for lønnsvurdering  i den enkelte virksomhet, sier Aarbakke.

Energibransjen er samfunnskritisk, og mange NITO-medlemmer i sektoren innehar spesialkompetanse som ikke er lett å rekruttere. Dette gjør at lønnsmessig uttelling blir avgjørende for å opprettholde kompetansemiljøene.

Se også:

Lønnsstatistikk 2020: Dårlig uttelling i kommunesektoren

Lønnsstatistikk 2020: Ingen lønnsfest i staten

Lønnsstatistikk 2020: Moderat lønnsvekst i private bedrifter

Lønnsstatistikk 2020: Moderat lønnsvekst i Spekter-virksomhetene