Knut kommune mindre.JPG

- Tallene viser med all tydelighet at det i mange kommuner ikke ble ført reelle forhandlinger, basert på de kriteriene som finnes i avtaleverket. Dette får vi bekreftet i vår kontakt med de tillitsvalgte. Det er ikke uten grunn at NITO hadde over 50 brudd i lokale forhandlinger i fjor bare i KS-området, sier Knut Aarbakke (bildet), forhandlingssjef i NITO.

Også når vi bare ser på identiske personer, altså de som både rapporterte i 2020 og i 2021, får vi lave tall, med et gjennomsnitt på 1,5 prosent lønnsvekst.

Alt er ikke utbetalt

Som følge av de mange bruddene er det en del som ikke har fått utbetalt lønnstillegg ennå, siden uenighetene først skal behandles i tvistenemnder.

- Dette har nok påvirket tallene, ved at færre enn vanlig har fått med tillegg fra fjorårets oppgjør når de har rapportert lønn per 1. januar i år, sier Aarbakke. 

- Det er uansett grunn til å reagere på at lønnsveksten i kommunesektoren ble så lav. Koronapandemien har gjort at mange av våre medlemmer har stått hardere på enn noen gang, noe som normalt skal ses igjen på lønnsutviklingen. 

Pandemien som begrunnelse

Han peker på at NITO dessverre har god grunn til å hevde at kommunene har brukt pandemien som begrunnelse for lave lønnstillegg, selv om det strengt tatt ikke har vært grunnlag for dette i kriteriene det forhandles etter.

Videre har uvanlig mange kommuner brukt det forventede resultatet i frontfaget som begrunnelse for å holde igjen. NITO mener frontfagsmodellen på denne måten misbrukes av arbeidsgiverne.

- Det er også verdt å merke seg at frontfaget endte høyere enn forventet, og at vi derfor ikke kan legge til grunn hva som forventes av lønnsvekst i frontfaget når vi forhandler lokalt.

NITO har tatt initiativ overfor KS for å gå gjennom erfaringene fra 2020-oppgjøret, og samarbeider med andre fagforeninger om dette gjennom Akademikerne kommune.

- Vi kan slå fast at tallene gir grunnlag for langt høyere forventninger til årets ulike forhandlinger, og at våre medlemmer og tillitsvalgte i enda mindre grad vil akseptere vikarierende argumenter fra arbeidsgiverne, avslutter han.

Alt om lønnsoppgjøret i NITO Kommune

Les også:

Lønnsstatistikk 2020: Moderat lønnsvekst i energisektoren

Lønnsstatistikk 2020: Moderat lønnsvekst i Spekter-virksomhetene

Lønnsstatistikk 2020: Ingen lønnsfest i staten

Lønnsstatistikk 2020: Moderat lønnsvekst i private bedrifter