Den ferske lønnsstatistikken for NITOs medlemmer i privat sektor viser at det spesielle året 2020 også påvirket lønnsutviklingen.

Ser man utelukkende på identiske personer, altså de som både rapporterte i 2019 og i 2020, er tallet heldigvis høyere: 3,5 prosent.

Medlemmer som slutter i bedriftene har jevnt over høyere lønn enn dem som begynner. Dette trekker ned den gjennomsnittlige lønnsveksten når også de som bare rapporterte lønn ett av årene inkluderes.

Permitteringer påvirker resultatet

- En annen faktor er at de som permitteres og nedbemannes ofte har lavest ansiennitet, og dermed lavere lønn. Dette fikk stor betydning i 2020 som følge av høyere permitteringstall enn vanlig, også for NITOs medlemmer, forklarer forhandlingssjef Knut Aarbakke (bildet). Ved å se på identiske personer unngår man disse effektenes innvirkning på statistikken.

Knut privat uten logo.jpg

Etter at frontfagsforhandlingene var ferdig i august i fjor, ble det forventet at oppgjøret hadde en kostnad på om lag 1,7 prosent. Mange bedrifter brukte dette aktivt som grunnlag for de lokale forhandlingene med NITO utover høsten.

Flere uenigheter sammenliknet med tidligere

- For NITO er det helt grunnleggende at det er de avtalte kriteriene i overenskomsten som skal være bakteppe for forhandlingene, ikke et forventet resultat for andre grupper, der forhandlingene skjer sentralt, sier Aarbakke.

- Det er ikke uten grunn at NITO opplevde flere uenigheter etter de lokale forhandlingene i fjor enn det vi vanligvis gjør. Mange tillitsvalgte melder om lite reelle forhandlinger på grunn av føringer fra frontfaget, understreker han.

NITO har tatt initiativ overfor NHO for å klargjøre hva partene plikter å legge til grunn for forhandlingene.

- Det er dessuten verdt å merke seg at frontfaget later til å ende en del over forventningene, noe som også tydeliggjør at det blir helt feil å la forventningene i frontfagsoppgjøret være førende for våre lokale oppgjør, avslutter Aarbakke. 

Alt om lønnsoppgjøret i NITO Privat

Se også:

Lønnsstatistikk 2020: Moderat lønnsvekst i energisektoren

Lønnsstatistikk 2020: Moderat lønnsvekst i Spekter-virksomhetene

Lønnsstatistikk 2020: Ingen lønnsfest i staten

Lønnsstatistikk 2020: Dårlig uttelling i kommunesektoren