- Resultatet er langt lavere enn vi så for oss ved inngangen til 2020. Koronapandemien og det forventede resultatet i frontfaget må nok ta hovedskylden, sier NITOs forhandlingssjef Knut Aarbakke.

Ser vi utelukkende på identiske personer, altså de som både rapporterte i 2019 og i 2020, er tallet heldigvis høyere: 3,1 prosent.

Merk at statistikken for helseforetakene ikke er klar ennå, fordi NITO så sent som i februar 2021 var i mekling, og oppgjøret følgelig ikke var effektuert på telletidspunktet 1. januar 2021. Statistikken reflekterer følgelig overenskomstområdene 1-9, samt 12. Nærmere informasjon om lønn for medlemmer i helseforetakene kommer når de er klare.

Knut til spekter uten helse.jpg

- Medlemmer som slutter i virksomhetene har jevnt over høyere lønn enn dem som begynner, noe som trekker ned den gjennomsnittlige lønnsveksten når vi inkluderer også dem som bare rapporterte lønn ett av årene, sier Aarbakke (bildet).

- Det kan derfor være vel så beskrivende å se lønnsveksten for identiske personer som grunnlag for vurdering av lønnsveksten for medlemmene.

Viser til frontfaget

- Etter at frontfaget var ferdig med sine forhandlinger i august i fjor, ble det forventet at oppgjøret hadde en kostnad på om lag 1,7 prosent. Mange virksomheter, også i Spekterområdet, brukte dette aktivt som grunnlag for de lokale forhandlingene med NITO utover høsten, sier Aarbakke.

- For NITO er det helt grunnleggende at det er de avtalte kriteriene i overenskomsten som skal være bakteppe for forhandlingene, ikke et forventet resultat for andre grupper, der forhandlingene skjer sentralt.

Mange Spektervirksomheter er satt til å ivareta samfunnskritiske funksjoner innen infrastruktur og samferdsel, mens andre er like samfunnskritiske som bærere av kunst, kultur, formidling og underholdning.

- Koronapandemien har slått hardt ut for mange virksomheter i Spekterområdet. Mange NITO-medlemmer i sektoren innehar spesialkompetanse som ikke er lett å rekruttere, noe som gjør at lønnsmessig uttelling er avgjørende for å opprettholde kompetansemiljøene, avslutter Aarbakke.

Alt om lønnsoppgjøret i Spekter

Se også:

Lønnsstatistikk 2020: Dårlig uttelling i kommunesektoren

Lønnsstatistikk 2020: Ingen lønnsfest i staten

Lønnsstatistikk 2020: Moderat lønnsvekst i private bedrifter

Lønnsstatistikk 2020: Moderat lønnsvekst i energisektoren