- NITOs lønnsstatistikk viser at våre statsansatte medlemmer på ingen måte deltok i noen lønnsfest i 2020. Koronapandemien må ta hovedskylden for det, sammen med et frontfagsoppgjør som ble sagt å skulle ende på 1,7 prosent. Det gjorde det imidlertid ikke, sier Knut Aarbakke (bildet), forhandlingssjef i NITO.

Knut stat uten logo.jpg

Tallene viser den gjennomsnittlige økningen for alle som registrerte lønn i 2020 og alle som registrerte i 2021.

Ser man på identiske personer, altså bare de som registrerte lønnsopplysninger både i 2020 og 2021, er økningen 1,8 prosent i gjennomsnitt. Hovedgrunnen til forskjellen er at medlemmer som slutter i staten har noe høyere lønn enn de som begynner. Dette trekker snittet ned når alle inkluderes.

- Lønnsveksten er betydelig lavere enn vi så for oss ved inngangen til 2020, og koronapandemien har definitivt fått betydning også for lønnsutviklingen i staten.

Frontfaget ikke fasit

Nå viser det seg at anslaget for frontfaget ikke stemte, ved at resultatet ser ut til å bli rundt 2 prosent.

- Dette viser at en anslått frontfagsramme ikke kan brukes som fasit for etterfølgende forhandlinger, og særlig problematisk blir det når det er snakk om helt andre grupper i en helt annen del av arbeidslivet. Staten er den mest kunnskapsintensive delen av norsk arbeidsliv.

- For NITO er det grunnleggende at utdanning og kompetanse skal lønne seg. Da blir det selvsagt helt feil å bruke et anslag for lønnsvekst for helt andre grupper som fasit, sier Aarbakke. 

NITO vil sammen med andre fagforeninger i Akademikerne tydeliggjøre at rammene for fjorårets forhandlinger ikke kan videreføres, og at frontfagsmodellen ikke skal forstås som en fasit for etterfølgende forhandlinger.

Må ta utgangspunkt i kompetansebehov

- Forhandlingene i staten må ta utgangspunkt i de utfordringene staten har som arbeidsgiver, der behovet for riktig kompetanse er avgjørende for gode tjenester til befolkningen, sier Aarbakke.

Han peker på at det også er grunn til å mistenke at budsjettkuttene som statlige virksomheter har fått gjennom mange år, som følge av avbyråkratiseringsreformen, har innskrenket statlige virksomheters mulighet til å gi nødvendige lønnstillegg.

- Denne utvikling bekymrer oss og vil følges opp i forhandlingene med staten, sier Aarbakke.   

Alt om lønnsoppgjøret i NITO Stat

Les også:

Lønnsstatistikk 2020: Moderat lønnsvekst i energisektoren

Lønnsstatistikk 2020: Moderat lønnsvekst i Spekter-virksomhetene

Lønnsstatistikk 2020: Dårlig uttelling i kommunesektoren

Lønnsstatistikk 2020: Moderat lønnsvekst i private bedrifter