NITOs tillitsvalgte i Staten vegvesen hadde sammen med andre fagorganisasjoner et møte 25. mars med samferdselsminister Knut Arild Hareide. Tema på møtet var Nasjonal transportplan og situasjonen i etaten.

Siw Tyldum var tydelig overfor statsråden at ansatte opplever for lite forutsigbarhet knyttet til oppgaver og finansiering i etaten.

Tyldum er opptatt av at hvis Statens vegvesen skal være en attraktiv arbeidsgiver og et godt redskap for regjeringen i samferdselspolitikken, så er etaten avhengig av å rekruttere og ikke minst beholde god kompetanse.

Manglende forutsigbarhet

En av forutsetningene for dette er at vi kan tilby interessante oppgaver, og ikke minst forutsigbarhet. I forbindelse med fremleggingen av NTP kom det fram at Nye Veier har fått en portefølje som strekker seg fram til 2041, mens «storebror» Statens vegvesen mangler en slik forutsigbarhet, både når det gjelder portefølje og finansiering, sa Tyldum.
 
Hun mener at Statens vegvesen er avhengig av at rammevilkårene er klare i minimum de fem neste årene, for å kunne skape ro og forutsigbarhet.

- Min opplevelse er at statsråden i møtet verken klarte eller ønsket å svare ut dette, og det bekymrer meg, sier Tyldum.

Les også:

Stor turnover i Vegvesenet - frykter faglig kollaps