I sin siste tale til landsstyret som partileder i FrP, gikk Siv Jensen hardt ut og utfordret partene i arbeidslivet til å fravike frontfagsmodellen i årets lønnsoppgjør. Bakgrunnen er at hun ønsker et ekstra lønnsløft for helsepersonell og lærere etter deres innsats under pandemien.

NITO-president Trond Markussen støtter opp om frontfaget.
NITO-president Trond Markussen.

NITO støtter opp om frontfaget

- NITO støtter opp om frontfaget, i likhet med de fleste fagforeninger i Norge. Men frontfaget er en norm for de andre store tariffområdene over tid, og skal ikke være noen tvangstrøye for den enkelte virksomhet, påpeker Markussen.

Frontfaget skal ikke være en sentralt fastsatt fasit for lokale forhandlinger

Utnytter ikke forhandlingsrommet frontfaget gir

- Frontfagsmodellen legger føringer for utviklingen av lønnsvekst over tid i store samfunnsområder. Det er rom for forskjeller både mellom virksomheter, grupper og fra år til år. Vår erfaring viser at dette ikke utnyttes, sier NITO-presidenten.

NITOs medlemmer utfører noen av de viktigste oppgavene på en rekke samfunnskritiske områder. Bioingeniørene på laboratoriene har i 2020 vist en særskilt innsats i arbeidet med covid-19-prøver og bidrar til riktig diagnose og behandling.

Foretakstillitsvalgt Lise Dragset: Vi har stått på i pandemien. Det var visst ikke verdt mer enn 4000 kroner

Ingeniørene i de tekniske avdelingene sørger for infrastruktur som blant annet strøm, vann og forvaltning av bygninger. I tillegg sørger medisintekniske ingeniører for drift og vedlikehold av svært komplisert medisinteknisk utstyr.

- Dette er en gruppe som er svært vanskelig å rekruttere, og de er helt avgjørende for pasientbehandlingen. Mange medlemmer har endret arbeidstid fra dagarbeid til full turnus med både natt og helg, og dette bare med en dags varsel, understreker han.

- NITO har en forhandlingsmodell hvor vi forhandler lønn lokalt. Det gir mulighet til å premiere de som har ettertraktet kompetanse og de som har utvist særlig innsats, avslutter Markussen.