Trond Markussen ute i Oslo liste.jpg

Hva forventer medlemmene av lønnsoppgjøret og lønnsveksten i år?

En fersk undersøkelse blant medlemmene viser at vel halvparten forventer et oppgjør mellom to og tre prosent.

Avtalevis:

  • Privat: Ligger ganske tett på gjennomsnittet, hvor godt over halvparten forventer at lønnsoppgjøret vil gi et resultat i intervallet mellom to og tre prosent.

  • Knapt halvparten av de kommunalt ansatte medlemmene som svarte på undersøkelsen, forventer et oppgjør på fra to til tre prosent. Nærmere 20 prosent ser for seg et oppgjør på 4-tallet.

  • I staten forventer rundt 40 prosent av medlemmene å få mellom to og tre prosent mer i lønnsposen.

  • I Spekter-området ligger også tyngden, dvs. rundt 60 prosent av svarene, mellom to og tre prosent. I Spekter Helse ligger forventningene nærmere to-tallet, i de øvrige Spekter-områdene ligger forventningene nærmere tre-tallet.

  • KS Energi skiller seg mest ut, der nesten 85 prosent forventer et oppgjør mellom to og tre prosent og resten et oppgjør på fire-tallet.

Hva kan vi lese ut av tallene?

- Det ligger en stor grad av realisme til grunn for svarene når de fleste forventer mellom to og tre prosent. Så ser vi at kommunesektoren, som hadde dårligst lønnsvekst i fjor, har de største forventningene for 2021.

- I alle områdene, bortsett fra i Energi, er det medlemmer som forventer en lønnsvekst på fem prosent eller mer.

- Vi lever i en pandemi, og selv om vi ser lyset i tunnelen, vil samfunnet og arbeidslivet være preget i lang tid framover.

- Andre grupper er hardere rammet enn våre medlemmer, men nesten 1600 medlemmer er ledigmeldt eller permittert, sa Markussen.

Bekymret for nyutdannede og deler av industrien

To grupper er spesielt utsatt – noen deler av industrien og de nyutdannede.

- Jeg har tro på at industrien som sliter vil hente seg inn, men jeg er bekymret for de nyutdannede ingeniørene og teknologene og de som skal ut i arbeidslivet til sommeren. Her har vi en stor jobb foran oss.

- Vi kan ikke akseptere at unge mennesker med fersk kompetanse blir gående ledig i lang tid, understreket Markussen.

Mange arbeidsgivere synes det er vanskelig å få tak i riktig kompetanse

- Vi trenger ingeniører og teknologer i alle deler av samfunnet. Den ferske behovsundersøkelsen, der vi hvert år spør rundt 700 arbeidsgivere fra alle sektorer om behovet for teknologisk arbeidskraft, viser at behovet fortsatt er stort, - til tross for pandemien.

- Og mange arbeidsgivere forteller at det er vanskelig å få tak i ingeniører og teknologer.

- Jeg tror nok mange av de nyutdannede rammes av omstillingene som skjer i arbeidslivet, det vil si at vi opplever en strukturarbeidsledighet som treffer de nyutdannede ekstra hardt, sa Markussen.

- Samtidig går mange bedrifter og virksomheter for fullt. NHO-sjefen maner selvfølgelig til moderasjon, men som jeg har sagt før – vi skal ha vår del av verdiskapingen.

- Det gjelder ikke bare i private bedrifter.

Tøffe tak i det offentlige

- Deler av offentlig sektor har hatt tøffe tak det siste året. De har jobbet for å holde samfunnet i gang og bidratt til verdiskaping.

- Bioingeniørene og de andre NITO-medlemmene i helsevesenet har vært og er førstelinjen i kampen mot pandemien, men de opplever ikke å få anerkjennelsen et lønnsløft ville gitt dem.

- Vi må få en diskusjon om hvor verdier skapes og verdsettes, sa Markussen.

NITOs lønnsfilosofi bygger på individuelle forhandlinger på den enkelte arbeidsplass. - Mange arbeidsgivere skjønner ikke, eller vil ikke skjønne, avtaleverket vårt.

- Alle avtaleområdene har etter hvert fått avtalefestet lønnssamtaler, som et verktøy for å be om lønnsøkning.

2,7 prosent i lønnsoppgjøret er ikke fasiten

Se også:

Lønn privat

Lønn stat

Lønn kommune (KS)

Lønn Oslo kommune

Lønn Spekter

Lønn samfunnsbedriftene Energi