- Vi mener at det statlige eierskapet i Hydro bør preges av mer langsiktighet, skriver fagorganisasjonene tilknyttet Hydro om salget av forretningsområdet Rolling til KPS Capital Partners i et brev til næringsminister Iselin Nybø.

Salget omfatter syv anlegg, ett FoU-senter og internasjonale salgskontorer, i tillegg til rundt 5000 ansatte hvorav 650 i Norge og resterende hovedsakelig i Tyskland.

En ulogisk beslutning

President i NITO, Trond Markussen, stiller spørsmål til prinsippet og begrunnelsen for salget.

- Man selger ut 100 års kompetanse, og begrunner det med såkalte megatrender. Man skulle tro at disse såkalte megatrendene har endret seg en rekke ganger siden Hydros etablering.

- Likevel har valseverkene i Norge gått med store overskudd den siste tida. For meg virker dette ulogisk. Så vil jeg understreke: Hydro har alltid omstilt seg, ja det ligger i blodet, men man har ikke slutta med aluminium, sier han.

Avklaringer må på plass

I brevet, som er undertegnet av Lederne, Tekna, Negotia, NITO, Fellesforbundet, FLT og Industri energi, heter det at en eventuell gjennomføring av salget av Rolled Products medfører et betydelig ansvar både for Hydro som selskap og for staten som største eier.

De ber derfor regjeringen om å bidra til:

  • å skape trygghet for arbeidsplassene på Holmestrand og Karmøy
  • å sikre leveransene fra aluminiumsverkene som i dag leverer metall til valseverkene
  • at de ansatte skal få minst like gode vilkår videre i det eventuelt nye selskapet

Her kan du lese hele brevet: Felles brev om salg av Hydro