Gå til innhold
Bli med og engasjer deg i NITO Studentene. Gruppebilde fra NITO Studentenes landsmøte i 2016. Foto: Kristoffer Moene Rød.
Bli med og engasjer deg i NITO Studentene. Gruppebilde fra NITO Studentenes landsmøte i 2016. Foto: Kristoffer Moene Rød.
2021

Disse stiller til valg i NITO Studentene

Bli bedre kjent med kandidatene til sentralstyret i NITO Studentene.

Helgen 23.-25. april holder NITO Studentene digitalt landsmøte. På landsmøtet vedtar NITO Studentene overordnede politikk, hvor alle lokallagene er representert.

Hvert år velges et nytt sentralstyre med ny leder. Sentralstyret består av åtte studenter, som vedtar høringer og politiske innspill basert på landsmøtets vedtak.

Bli kjent med de foreløpige kandidatene som stiller til valg våren 2021.

Henni Camilla Haglund 

Henni_Camilla_ny.jpg

Studie: Innovasjon og prosjektledelse på Høgskolen i Østfold, campus Fredrikstad. Går andre året.

Verv: Leder og regionsansvarlig.

Hva kan du bidra med?

- Jeg har erfaring med ledelse og teamarbeid. Som tidligere lokallagsleder har jeg erfart at det fort kan bli avstand mellom lokallagene, og derfor ønsker jeg å bidra til et bedre samarbeid på tvers i organisasjonen, slik at vi sammen kan ta vare på våre studentmedlemmer.

Hvilke kampsaker vil du jobbe med?

- En erfaring jeg tar med meg fra studier er det tverrfaglige samarbeidet med arbeidslivet. Studentene er den nye generasjonen som kan komme med ideer og innspill. Derfor er det viktig å starte tverrfaglig samarbeid tidlig i studieløpet. 

- Jeg ønsker også å jobbe for høyere økonomisk støtte til ingeniør- og teknologiutdanninger i Norge.

Linn Robin Andersen 

Linn Robin Andersen.jpg

Studie: Bachelor i satellitteknologi på Norges Arktiske Universitet, campus Narvik. Går andre året. 

Verv: Leder, organisatorisk nestleder og regionsansvarlig.

Hva kan du bidra med?

- Som person er jeg organisert, ryddig og engasjert. Jeg har egne meninger, men liker også å høre andres synspunkter. Sammen kan vi finne de beste løsningene. Jeg har alltid en plan, og det bidrar til at jeg jobber effektivt og får fullført det jeg begynner på. Jeg kan bidra med nye ideer og bedre struktur i NITO Studentene.

Hvilke kampsaker vil du jobbe med?

- Målet mitt er å sørge for at tillitsvalgte får nødvendig informasjon og god opplæring. Videre ønsker jeg å bidra til å opprettholde engasjementet som finnes i NITO Studentene, bedre tilbudet til alle våre studentmedlemmer og vise fordelene med å være medlem etter endt studie.

Line Therese Hauglum 

Line Therese.jpg

Studie: Branningeniør og KHMS-ingeniør på Høgskulen Vestlandet, campus Haugesund.  

Verv: Organisatorisk nestleder. 

Hva kan du bidra med?

- Etter å ha vært med i NITO Studentene siden 2016, både lokalt og sentralt, så kjenner jeg organisasjonen godt, og jeg har opparbeidet meg mye kunnskap og erfaringer som jeg vil ta med meg videre. I tillegg er jeg en positiv person, som har stor arbeidskapasitet og et brennende engasjement for NITO Studentene.

- Det er viktig for meg å være tilgjengelig, ha tid til arbeidet som skal utføres og svare kjapt på spørsmål som måtte dukke opp underveis. 

Hvilke kampsaker vil du jobbe med?

- Det viktigste er at alle blir sett og hørt, og ikke minst føler seg inkludert i fellesskapet. Jeg vil jobbe videre med å sikre god kompetanse og opplæring på tvers i hele organisasjonen. I tillegg vil jeg jobbe for at NITO Studentene blir mer synlig i sosiale medier, politikken og på studiestedene (når det åpner igjen). 

- Jeg vil også jobbe med å øke medlemstallet og sikre at NITO Studentene er det naturlige valget for ingeniør- og teknologistudenter.

André Bockelie

Andre.jpg

Studie: Bygg- og konstruksjonsteknikk (master) på OsloMet. Går første året på master. 

Verv: Politisk nestleder. 

Hva kan du bidra med?

- Som politisk nestleder vil jeg bidra med å opprettholde høy politisk aktivitet, skape god dialog innad i NITO Studentene og et godt engasjement på tvers i hele organisasjonen. 

Hvilke kampsaker vil du jobbe med?

- I høst jobbet vi politisk med finansieringen av ingeniør- teknologiutdanningene. Vi fikk gjennomslag, og derfor vil det være utrolig viktig å følge opp. Jeg vil også jobbe med den nye universitets- og høyskoleloven.

Hildegunn Hana

Hildegunn_Haga.jpg

Studie: Maskiningeniør og dataingeniør på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold. Går andre og tredje året. 

Verv: Regionsansvarlig. 

Hva kan du bidra med?

- Jeg startet i NITO Studentene for nesten fire år siden og har ikke angret ett sekund. I løpet av denne tiden har jeg fått kunnskap og erfaringer om drift av lokallag. Jeg vil også bidra med nye ideer og motivasjon innad i sentralstyret. I tillegg er jeg mer enn gjennomsnittet opptatt av struktur, og det tar jeg med i jobben jeg gjør.

Hvilke kampsaker vil du jobbe med?

- Jeg ønsker å styrke samholdet og tilhørigheten innad i lokallagene og mellom lokallagene og sentralstyret. Jeg vil også jobbe videre med en av mine hjertesaker som er god trivsel blant ingeniør- og teknologistudenter. Måten jeg ønsker å løse dette på er flere faglige og sosiale arrangementer. 

Silje Skyttern 

SiljeSkyttern.jpg

Studie: Ferdig utdannet sivilingeniør innenfor energi og miljø på NTNU i Trondheim. Har det siste året vært leder av NITO Studentene.

Verv: Leder i valgkomiteen.

Hva kan du bidra med?

- Jeg håper å kunne bidra med å gi flere tillitsvalgte selvtilliten og motivasjonen til å tørre å ta på seg større ansvar enn de kanskje ellers ville turt. Ikke minst håper jeg å bidra med et stort engasjement for finne de beste kandidatene til NITO Studentene. Jeg har lang fartstid i organisasjonen og god kjennskap til hva de ulike sentrale rollene innebærer, som jeg tror kan komme godt med i et verv i valgkomiteen. 

Snorre Opsal Grytli 

SnorreGrytli.jpg

Studie: Master i Sustainable Energy Logistics på Høgskolen i Molde. 

Verv: Medlem i valgkomiteen.  

Hva kan du bidra med?

- Jeg kan bidra med å finne de beste kandidatene til framtidige verv. Jeg har hatt mange ulike verv i NITO Studentene, og har derfor god kjennskap til organisasjonen. Som person er jeg folkelig og finner glede i at andre lykkes. 

- Det å være aktiv NITO Studentene ved siden av studiene gir meg mye energi. Man blir godt vant til å arrangere og stå på. Jeg tror framtidige arbeidsgivere setter stor pris på kompetansen og erfaringene man får. 

Kristin Victoria Kristiansen 

KristinVictoria.png

Studie: Bioingeniør, bachelor. 

Verv: Medlem i valgkomiteen

Hva kan du bidra med?

- Noe av det beste jeg vet er å bli kjent med nye mennesker, og som medlem i valgkomiteen er det viktig å bli kjent med nye mennesker. Jeg har erfaring fra både lokallaget i Tromsø og sentralstyret, så jeg er godt forberedt og kan bidra der det trengs. 

Marte Bøhler

Marte.jpeg

Studie: Innovasjon og prosjektledelse på Høgskolen i Østfold, campus Fredrikstad. Går andre året. 

Verv: Regionsansvarlig.

Hva kan du bidra med?

- Jeg kan bidra med et stort engasjement, og jeg har gode innspill og et målrettet fokus i jobben jeg utfører. Det ønsker jeg å ta med meg videre til sentralstyret og lokallagene. Jeg ønsker også at NITO Studentene blir enda bedre, og at vi sammen skaper en bedre studiehverdag for våre medlemmer.

Mariam Sediqi

Mariam.jpg

Studie: Byggingeniør på Universitetet i Stavanger. Går tredje året. 

Verv: Medlem i valgkomiteen. 

Hva kan du bidra med?

- Etter flere års erfaring i NITO Studentene i ulike verv, føler jeg meg klar til å bidra i valgkomiteen. Jeg har bygget et nettverk, og kan bidra med å finne studenter som kan bli en del av NITO. Jeg ønsker å være et godt tilskudd i teamet.

Jonas Fostås Bråthen

Jonas.jpg

Studie: Elkraftteknikk på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn. Går andre året.

Verv: Regionsansvarlig.

Hva kan du bidra med?

- God oppfølging av studentene er viktig for meg. Jeg tenker langsiktig og er kreativ i jobben jeg gjør. Avgjørelser blir alltid nøye vurdert, samtidig som jeg kan ta avgjørelser på kort varsel. Som person er jeg ærlig, ydmyk og observant, og jeg tror det gjør meg til en god kandidat.

Marthe Kristine Hagen Strømsnes 

Marthe.jpeg

Studie: Datateknikk på Norges arktiske universitet, campus Bodø. Går andre året. 

Verv: Regionsansvarlig.

Hva kan du bidra med?

- Jeg kan bidra med et stort engasjement og positiv energi. Min hjertesak er å bedre studentvelferden, slik alle studenter for et godt studiemiljø og ingen blir satt på sidelinja. Som person er jeg positiv, utadvendt, energisk og har en god stå-på-vilje.

Andre aktuelle saker for studenter

Publisert: Sist oppdatert: