Gå til innhold
Oljeplattform i sol. Illustrasjonsfoto: GettyImages.
2021

Hva blir neste ingeniørbragd?

Vi trenger kloke ingeniører som vil komme med de gode løsningene. 8. april kan du møte Hildegunn T. Blindheim, direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass, og Lars Sørum, forskningssjef i SINTEF. NITO inviterer deg til dialog om det grønne skiftet.

Bli med og diskuter hvordan skiftet faktisk kan skje. Hvordan påvirker det deg og din bedrift? Hvordan kan du bidra?

Myter, fakta og muligheter er overskriften for det første av i alt fire dialogmøter. Dette skjer allerede 8. april.

Påmelding: Hva med meg i det grønne skiftet

Lars Sørum foto Sintef.JPG- Norge sin velstand er bygd på flere tiår med ingeniørkunst. Fra utbyggingen av vannkraft som fikk fart på prosessindustrien i Norge og senere oppbyggingen av olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel, sier Lars Sørum (bildet).

- Den kompetansen som har blitt bygd opp blant annet innen olje- og gassnæringen brukes også nå inn mot andre bransjer og for det grønne skiftet. Offshore vindkraft og hydrogenproduksjon kan nevnes som eksempler på dette.

Han har lang erfaring som forsker og leder i SINTEF-konsernet og har jobbet lenge med både problemstillinger knyttet til fornybar energi og innen olje og gass.

Han er forskningssjef for petroleumsavdelingen i SINTEF industri og har en doktorgrad fra maskin ved NTNU. Sørum er styremedlem i OG21, et nasjonalt teknologistrategiorgan for norsk olje- og gassnæring.

- Vi trenger nye ingeniørbragder framover for å sikre en bærekraftig forvaltning av norske naturressurser.

- Her trengs kloke ingeniører for å komme opp med de gode løsningene. Erfaringsoverføring mellom bransjer, etterutdanning og et fokus på å være et lærende miljø i arbeidshverdagen kan være viktige elementer for å holde seg mest mulig oppdatert, sier han.

Må sikre arbeidsplasser og skape nye

I dialogmøtet 8. april møter du også Hildegunn T. Blindheim (bildet) som er direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass.

Hildegunn Blindheim foto Mats Bakken Norsk olje og gass.JPG

Hun har ledet arbeidet med den nye klimastrategien til olje- og gassbransjen. Blindheim har tidligere jobbet i Miljødirektoratet og Norsk Institutt for Luftforskning, hun er utdannet innen atmosfærefysikk og astrofysikk.

- Vi skal både nå klimamål og møte energibehovene. Dette er krevende, og å få til opplyste debatter om hvordan Norge med sin industri og kompetanse kan bidra til dette samtidig som vi sikrer eksisterende og skaper nye arbeidsplasser er noe de fleste bør engasjere seg i, sier hun.

Hva slags rolle har ingeniørene i det grønne skiftet?

- Ingeniørene er helt sentrale i både å bidra til å redusere utslippene i eksisterende industri både på land og til havs og for å bruke den kompetansen og teknologi-basen vi har og ikke minst utvikler for å etablere ny industri. Dette vil både sikre eksisterende arbeidsplasser og skape nye, sier Blindheim.

Hva mener du?

Bli med og diskuter selv. NITO legger til rette for dialog mellom medlemmer i petroleumssektoren og i andre deler av ingeniør-Norge. Det blir fire ulike dialogmøter framover.

Det vil være ulike temaer i de ulike dialogmøtene (oppdatering for det enkelte møte kommer). Det er også lov bare å lytte, uten å delta i dialogen. Du kan delta én eller flere ganger.

Påmelding for 8. april

Påmelding for 27. mai

Påmelding for 3. september

Påmelding for 19. oktober

Moderatorer er tidligere statsråd og direktør for Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og tidligere NITO-ansatt og nå CEO i Development Goals Forum, Hamsika Premkumar.

Publisert: Sist oppdatert: