Gå til innhold
2021

NITO kartlegger planer for kompetanseutvikling på arbeidsplassene

Har din arbeidsplass gode avtaler om kompetanseutvikling? Da er vi interessert i å vite om dette.

NITO ønsker å bistå medlemmene med best mulig lønns- og arbeidsvilkår. En måte å gjøre dette på, er ved å tilgjengeliggjøre såkalte «best practice»-eksempler når det gjelder lokale avtaler om kompetanseutvikling.

Tanken er at disse «best practice»-eksemplene skal tilgjengeliggjøres for alle våre tillitsvalgte i anonymisert form. På denne måten kan NITO hjelpe disse med å forhandle fram best mulige lokale avtaler om kompetanseutvikling for våre medlemmer.

Godt forhandlingskort

God og etterspurt kompetanse er et godt forhandlingskort ved lønnsforhandlinger. Ved å kjempe for medlemmenes kompetanseutvikling, kjemper vi også samtidig for medlemmenes lønn.

Vi håper at du som tillitsvalgt er interessert i å bidra, og ber om at du sender oss følgende:

  • Dersom virksomhetens tariffavtale inneholder bestemmelser om kompetanseutvikling, send oss kopi av avtalen.
  • Dersom virksomheten har en kompetanseutviklingsplan, send oss en kopi av planen.

Disse dokumentene bes sendt til advokat Glen Starr, innen 1. juni 2021.

Publisert: Sist oppdatert: