Klarer ikke partene å komme til enighet med Riksmeklerens hjelp, kan det bli streik i Oslo kommune. Meklingen starter 25. mai med frist for å komme til enighet midnatt 26. mai.

De som eventuelt tas ut i streik får vite det direkte. Hører du ikke noe, forholder du deg i ro.

Hva gjør du hvis du blir tatt ut i streik?

Derfor ble det brudd

- Oslo kommune må legge penger til en reell lønnsvekst på bordet hvis de ikke skal tape i konkurransen med privat sektor. Det er synd at kommunen ikke innser det, sier Kjell Ola Aamodt, leder av NITO Kommune.

NITO og Akademikerne krevde at årets ramme i sin helhet skulle avsettes til lokale forhandlinger. Det er feil at lønnstilleggene for alle ansatte i kommunen skal bestemmes sentralt.

- Lønnsforhandlinger må skje lokalt i den enkelte etat, bydel og kommunale virksomhet. Det er de som har skoene på som vet hvor den trykker, sier Aamodt.  

-  Oslo bruker skattepengene for dårlig. Det er en mye mer målrettet bruk av pengene at man på den enkelte arbeidsplass kan gjennomføre lønnsforhandlingene. Da kan ledere bruke lønnsforhandlingene til å sikre seg den kompetansen de har behov for – og den enkelte lønnes i større grad etter innsats og resultater, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne.  

- Medlemmene i Oslo kommune har gjort en formidabel innsats i pandemien med drift og utvikling av digitale tjenester og ved å opprettholde de kommunale tjenestene fra hjemmekontoret. Samtidig sliter Oslo med å beholde høyt utdannede over tid og bruker enorme summer på eksterne konsulenter. Det er på tide at Oslo begynner å bruke lønnsmidlene på en smartere måte - og belønne innsatsen de ansatte legger ned, sier Aamodt.

Krav 1 - Oslo kommune 2021