Lønnsoppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren. Blir det ikke enighet her heller, kan det bli streik i staten. Meklingen starter 25. mai med frist for å komme til enighet midnatt 26. mai.

Kristian Botnen, leder av NITO Stat med sedler som bakgrunn_2

De som eventuelt tas ut i streik får vite det direkte. Hører du ikke noe, forholder du deg i ro.

Hva gjør du hvis du blir tatt ut i streik?

Derfor ble det brudd

Partene hadde frist til å bli enige midnatt natt til lørdag 1. mai. LO, Unio og YS brøt torsdag kveld 29. april forhandlingene, mens NITO og Akademikerne gjorde et forsøk på å forhandle videre.

- Statens tilbud vil i realiteten gi våre medlemmer reallønnsnedgang, noe vi ikke kan godta. Her trenger vi Riksmeklerens hjelp for å komme videre, sier Kristian Botnen (bildet), leder av NITO Stat.

- I fjor økte et allerede stort lønnsgap mellom staten og privat sektor. Skal staten beholde kompetanse de trenger for å levere samfunnskritiske tjenester, må det penger på bordet, sier Botnen.

- Et krav om reallønnsvekst undergraver ikke frontfaget. Det skal være en norm over tid, ikke et tak i det enkelte oppgjør, sier Botnen.

NITO og Akademikerne krever også at staten håndterer lønnsmassen til statsansatte som ikke er fagorganisert, på en måte som likebehandler tariffavtalene i staten.

Et annet krav fra Akademikerne er at det i perioden fram til neste hovedoppgjør gjennomføres et partssammensatt arbeid med mål om å forenkle stillingskodesystemet, inkludert minstelønnsbestemmelsene.

Akademikernes krav 1 - tariffoppgjøret 2021
Akademikernes krav 2 - tariffoppgjøret 2021

Bruddprotokoll mellomoppgjøret i staten 30.04.21