Kjell Ola Aamodt, NITO Kommune, med sedler og munnbind som bakgrunn
- Den ekstraordinære innsatsen NITOs medlemmer i skolen har lagt ned siste året må belønnes, sier Kjell Ola Aamodt.

NITO forhandler mot KS sammen med Akademikerne. Lønnsoppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren. Blir det ikke enighet her heller, kan det bli streik i kommune-Norge. Meklingen starter 25. mai med frist for å komme til enighet midnatt 26. mai.

De som eventuelt tas ut i streik får vite det direkte. Hører du ikke noe, forholder du deg i ro. Hva gjør du hvis du blir tatt ut i streik?

Derfor ble det brudd

NITO og Akademikerne krevde i tillegg til en reallønnsøkning, at lønnsforhandlingene skal skje lokalt, og ikke gjennom sentrale forhandlinger. Pengene som ble foreslått lokalt var for liten til at NITO og Akademikerne kunne akseptere.

I det sentrale oppgjøret er det primært medlemmer i undervisningsstillinger som får sin lønn regulert. De fleste av NITOs medlemmer i KS får lønna si regulert i lokale forhandlinger.

- Våre medlemmer i skolen har forventninger om et godt oppgjør. De har lagt ned en ekstraordinær innsats det siste året, og dette må gjenspeiles i lønnsoppgjøret, sier Kjell Ola Aamodt (bildet), leder av NITO Kommune.

Læreren er avgjørende for kvaliteten i skolen, understreker han. - Dette er også KS enig i. Det er den enkelte arbeidsplass som kjenner sitt behov for kompetanse best. Da må de kunne bruke lønnsforhandlingene for å sikre seg de lærerne de trenger.

Akademikernes krav til KS