Intro 2 skjermdump deltakerne med kopp.jpg
Digitalt NITO Intro 2 - deltakere fra hele landet samlet til en blanding av diskusjoner, oppgaveløsing og digitale moduler mellom samlingene.

Som tillitsvalgt er du NITO-medlemmenes beste medlemsfordel. Tillitsvalgte forhandler lønn for medlemmene og har et tett samarbeid med ledelsen. Et samarbeid som spenner fra omstilling og permittering til hvordan de ansatte skal bli hørt i ulike små og større saker som berører deres arbeidshverdag.

På årsmøtene hvert år velges mange til nye verv i bedriftsgruppene. Det er viktig at nye tillitsvalgte er klar over sin rolle og hvilke verktøy de har å bruke. Den første innføringen får nye tillitsvalgte på NITO Intro-kursene. Men hva skjedde med disse kursene da Norge stengte ned og det ikke lenger var mulig å samles til kurs på vanlig måte? - Jo, de ble digitale.

Espen Hoddevik2.jpg

NITO Intro 2, som normalt er et kurs over tre dager på hotell, tilbys nå som et digitalt kurs fordelt over ti dager. Her går en inn på tillitsvalgtrollen, medbestemmelse og arbeidet i bedriftsgruppen gjennom året, hvordan håndtere medlemshenvendelser og lønnsforhandlinger.

Espen Hoddevik (bildet), NITO-tillitsvalgt hos Opplæringskontoret for Elektrofag Møre og Romsdal har deltatt på det nye, digitale NITO Intro 2. 

- Jeg hadde forventet et kurs hvor jeg først og fremst skulle høre på andre. I stedet fikk vi praktiske oppgaver med reelle case som skulle løses.

- Dermed hadde jeg ikke annet valg enn å delta aktivt, og det ble jo veldig spennende. Vi lærer jo mye mer av å gjøre ting selv enn å høre på andre, så dette var både gøy og lærerikt, forteller Hoddevik.

- Kurset var intensivt, men matnyttige tema og varierte oppgaver gjorde at alle engasjerte seg. Jeg ble utfordret og måtte til tider ut av komfortsonen, men det skjedde i trygge rammer. Kurset var ganske annerledes enn jeg hadde trodd, men på en veldig positiv måte, understreker Hoddevik.

- Dette er sannsynligvis det beste kurset jeg har vært på, og jeg tar med meg mye nyttig tilbake i vervet som tillitsvalgt. Hvordan gå fram for å løse saker som kommer inn til oss og hva vi har i verktøykassa da, det var ekstremt nyttig å lære, sier Hoddevik.

Verdifullt å dele erfaringer

Kurset er en blanding av videoer og oppgaver den enkelte gjennomfører i en digital læringsportal, og praktisk rettede samlinger i Teams. Samlingene er fordelt på fire halve dager. Når deltakerne møtes i Teams er det lagt stor vekt på å løse oppgaver og dele erfaringer. 

Mats Solberg (bildet) er tillitsvalgt hos NITO Forsvarsbygg. Han har også deltatt på digitalt Intro 2 og forteller at han kom til kurset med høye forventninger.

Mats Solberg2.jpg

- Vi er heldig med at det er ryddige forhold og en godt etablert samarbeidskultur både på virksomheten og i bedriftsgruppa. Målet mitt med kurset var å få mer oversikt og høre andres erfaringer og utfordringer. Dette er nyttig når vi skal håndtere saker på egen arbeidsplass.

- Jeg har ikke vært med i lønnsforhandlinger før, så det var både gøy og nyttig å få prøvd seg litt her. Kurset var en fin blanding av teori og praksis. Ting er så mye lettere å forstå når vi ser konkrete eksempler. Kurslederne la virkelig til rette for at vi kunne komme med spørsmål og dele egne erfaringer, sier Solberg.

- Alt i alt synes jeg dette var et kurs som var både lærerikt og nyttig. Og selv om kurset var digitalt, så ble jeg godt kjent med de andre deltakerne. Dette kurset vil jeg virkelig anbefale andre å ta, sier Solberg.

Når skal du på kurs?

NITO Intro 1, 2 og 3 er grunnopplæringspakken til tillitsvalgte i NITO. Har du ikke vært med før eller er det lenge siden sist? Se hva som ligger i de ulike kursene, finn det som passer for deg og meld deg på nå.

NITO Intro 1 - hva, hvor og når?

Hva vil det si å være tillitsvalgt? På NITO Intro 1 får du grunnleggende innføring i din rolle som tillitsvalgt, og du blir kjent med hvilke verktøy du har for å løse dine oppgaver som tillitsvalgt best mulig.

Kurset går over en halv dag og arrangeres av din lokale NITO-avdeling.

Finn ditt NITO Intro 1

NITO Intro 2 - hva, hvor og når?

NITO Intro 2 er kurset hvor du dykker for fullt inn i hverdagen som tillitsvalgt. I kurset lærer du hvordan du organiserer og drifter bedriftsgruppen, hvordan samarbeidet med ledelsen kan legges opp, hva du kan gjøre for medlemmer som trenger hjelp og hvordan dere forbereder og gjennomfører de lokale lønnsforhandlingene.

NITO Intro 2 tilbys både som fysisk kurs over tre dager og som digitalt kurs, hvor det en en blanding av selvstudier i NITOs læringsportal og livesesjoner på Teams.

Digitalt tilbud for tillitsvalgte: - NITO Intro 2 er det beste kurset jeg har vært på

Privat sektor: Finn ditt NITO Intro 2

Offentlig sektor: Finn ditt NITO Intro 2

NITO Intro 3 - hva, hvor og når?

I NITO Intro 3 lærer du mer om arbeidstid, tilsetting og omstilling og oppsigelse. 

Kurset går over to dager og legger vekt på praktiske oppgaver og erfaringsdeling sammen med relevant teori. Fokus gjennom alle temaene er på din rolle som tillitsvalgt.

Finn ditt NITO Intro 3

Gjør som Espen og Mats. Få nyttig kunnskap, inspirasjon og en lettere jobb etterpå. Meld deg på kurs.