seddel Kjell Ola foto gettyImages (002).jpg

Oslo kommune: Enighet 14 timer på overtid

Mer enn et halvt døgn over meklingsfristen kom NITO og Akademikerne til slutt til enighet med Oslo kommune.

Resultatet innebærer at kommunens ansatte får et lønnstillegg på tabellen på minimum 3,45 prosent med virkning fra 1. mai. For de med lønn opp til 481.000 kroner blir lønnsøkningen gitt i kroner, på 16.500 kroner. Samlet utgjør resultatet en økonomisk ramme på 2,8 prosent.

- Vi fikk ikke gjennomslag for at årets ramme skal avsettes til lokale forhandlinger. Det er underlig at Oslo kommune tviholder på at lønn skal fastsettes av noen få mennesker på rådhuset. Det hadde vært en mye mer målrettet bruk av skattepengene å gjennomføre lønnsforhandlingene på den enkelte arbeidsplass, sier Kjell Ola Aamodt (bildet), leder av NITO Kommune.

- Alt i alt er dette et økonomisk resultat vi kan stå inne for overfor medlemmene i et pandemiår. Men vi fortsetter kampen for at tillitsvalgte og lokale ledere skal få lov å forhandle lønn i egen virksomhet inn i neste års hovedoppgjør, sier Aamodt.

Tariffnytt Oslo kommune

Enighet med KS: Reallønnsvekst til medlemmene i skolen

Etter tøffe forhandlinger kom NITO og Akademikerne til enighet med KS i meklingen for kommunesektoren. Den samlede rammen for KS-oppgjøret landet på 2,82 prosent. 1 prosent ble avsatt til lokale forhandlinger, med virkningstidspunkt fra 1. oktober. 

- Vi har sikret reallønnsvekst for våre medlemmer. Dette var helt avgjørende for oss, sier Kjell Ola Aamodt.

I KS-området forhandler NITO hovedsakelig for medlemmer i undervisningsstillinger i det sentrale oppgjøret. Disse får en forventet lønnsvekst på rundt 3 prosent. Se tilleggene for de enkelte stillingskodene under.

Sentrale tillegg pr. 1.5.2021 - hovedtariffavtalens kapittel 4
Stillingsgruppe 2 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Lærer og stillinger med krav om 3- årig U/H-utdanning 12.100 12.800 13.000 13.200 13.400 13.800 16.700
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 12.500 13.300 13.700 14.000 14.200 15.500 17.500
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig U/H- utdanning 13.300 13.600 14.000 14.300 16.400 18.400 18.800
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 16.400 16.400 16.400 16.400 16.400 18.700 21.000
Lektor med tilleggsutdanning 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 18.900  22.000

 

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – tabell pr. 1.5.2021, hovedtariffavtalens kapittel 4
Stillingsgruppe 2 0 år garanti-lønn Utregnet 2 år ans.tillegg 4 år ans.tillegg 6 år ans.tillegg 8 år ans.tillegg 10 år ans.tillegg 16 år ans.tillegg
Lærer og stillinger med krav om 3- årig U/H-utdanning 12.100 Utregnet tillegg for ans. 10.700 10.200 10.200 10.200 50.400 7.900
Utregnet laveste årslønn 434.200 444.400 454.600 464.800 515.200 523.100
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning

12.500

Utregnet tillegg for ans. 10.800 10.400 10.300 20.200 21.300 12.000
Utregnet laveste årslønn 474.900 485.300 495.600 515.800 537.100 549.100
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig U/H- utdanning

13.300

Utregnet tillegg for ans. 10.000 5.000 5.100 12.400 19.700 40.500
Utregnet laveste årslønn 514.700 519.700 524.800 537.200 556.900 597.400
Lektor og stillinger med krav om mastergrad

16.400

Utregnet tillegg for ans. 9.800 5.700 5.500 5.200 31.200 55.900
Utregnet laveste årslønn 542.600 548.300 553.800 559.000 590.200 646.100
Lektor med tilleggsutdanning

16.500

Utregnet tillegg for ans. 10.400 5.700 5.500 8.000 29.200 66.000
Utregnet laveste årslønn 560.500 566.200 571.700 579.700 608.900 674.900

 

- Medlemmene i skolen er nødt til å løftes ytterligere i årene som kommer, men det var vanskelig å få til dette i et så spesielt år som vi står i nå, sier Aamodt.

- Vi er fornøyd med å ha fått en pott til lokale forhandlinger også for denne gruppen år. Innsikten i den enkelte skoles behov ligger lokalt, ikke sentralt. Uten lokale forhandlinger står skolene uten avgjørende verktøy for å kunne sikre seg den kompetansen de har behov for, sier Aamodt. 

Tariffnytt NITO Kommune

NITO og Akademikerne kom 17 timer på overtid til enighet også i statsoppgjøret. Unio er imidlertid nå i streik både i KS og Oslo kommune. Selv om NITO har akseptert meklingsresultatet, har vi forståelse for de som ikke gjorde det, og ber om at NITOs medlemmer viser støtte til andre kolleger i streik.

Kollegene mine streiker - hva gjør jeg?