sedler listefoto Kristian foto GettyImages.jpg

Resultatet innebærer at det avsettes 3,35 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. mai.

- Det betyr at de statlige virksomhetene har et vesentlig større handlingsrom i de lokale forhandlingene med våre tillitsvalgte enn det som har vært tilfelle de siste årene. Dette er positivt uttaler Kristian Botnen (bildet), leder av NITO Stat.

- Samtidig hadde vi krav og forventninger som gikk ut over det vi har oppnådd i løpet av meklingen. Det er skuffende at staten ikke viser enda større vilje til å løse de lønnsmessige utfordringene de statlige virksomhetene har.

Oppgjøret har en økonomisk ramme på linje med resultatet i frontfaget.

Riksmeklerens møtebok og forslag mellomoppgjøret mai 2021

Tariffnytt NITO Stat

NITO og Akademikerne kom til enighet også i kommuneoppgjøret. Unio er imidlertid nå i streik både i KS og Oslo kommune. Selv om NITO har akseptert meklingsresultatet, har vi forståelse for de som ikke gjorde det, og ber om at NITOs medlemmer viser støtte til andre kolleger i streik.

Kollegene mine streiker - hva gjør jeg? 

NITO forhandler sammen med Akademikerne i stat og kommune

I stat og kommune har NITO et forhandlingssamarbeid med Akademikerne. Det betyr at selv om vi ikke er medlem av hovedorganisasjonen Akademikerne, er vi med i deres forhandlingsdelegasjon. Akademikernes sentrale tariffavtaler i stat og kommune gjelder også NITOs medlemmer.