Gå til innhold
2021

Hva blir morgensdagens industrilokomotiver?

Norge må ha mer å leve av enn olje. 27. mai kan du møte økonom og tidligere statssekretær i Finansdepartementet Jon Gunnar Pedersen og stortingsrepresentant Espen Barth Eide. NITO inviterer deg til dialog om det grønne skiftet.

Vi står midt i en grønn omstilling. Alle kloke hoder trengs, og for NITO er det viktig at våre medlemmer kommer gjennom omstillingen med en jobb å gå til.

Dette inviterer NITO til dialog om. Jon Gunnar Pedersen og Espen Barth Eide deltar på møtet og vil innlede fra hvert sitt ståsted.

Jan Gunnar Pedersen.jpgPedersen har ledet utvalget «Norge mot 2025». Utvalget skal vurdere hvordan konsekvenser av virusutbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene vil påvirke utviklingen i norsk økonomi fram mot 2025.

EBE_ekstrastort.jpgBarth Eide er nestleder i Stortingets energi- og miljøkomite og Arbeiderpartiets fremste politikere på dette feltet.

I NITOs dialogmøteserie om det grønne skiftet vil møte nummer to handle om grønn omstilling, hvor industrien har en avgjørende rolle. Vi skal snakke om hvordan norsk industri kan omstilles og videreutvikles, og hva det betyr for utviklingen av nye arbeidsplasser.

 

Sentrale spørsmål:

  • Hvordan skal norsk industri omstilles og utvikles?
  • Hva betyr dette for utviklingen av nye arbeidsplasser?
  • Hva skal vi leve av når det blir mindre inntekter og færre arbeidsplasser i petroleumsvirksomheten?
  • Betyr det egentlig noe at et land har egen industri?
  • Hvordan kan vi utnytte kompetansen til de som arbeider i petroleumsvirksomheten til å utvikle ny industri?
  • Hva betyr nye grønne industrier for kraftbehovet?
  • Hvordan kan vi sikre energi til landindustrien og til elektrifisering av sokkelen, uten at Norge priser kraftforedlende industri ut av markedet?

Samtalen blir ledet av Karl Eirik Schjøtt Pedersen og Hamsika Premkumar.

Hva mener du?

Bli med og diskuter selv. NITO legger til rette for dialog mellom medlemmer i petroleumssektoren og i andre deler av ingeniør-Norge. Det blir fire ulike dialogmøter framover.

Det vil være ulike temaer i de ulike dialogmøtene (oppdatering for det enkelte møte kommer). Det er også lov bare å lytte, uten å delta i dialogen. Du kan delta én eller flere ganger.

Påmelding for 27. mai

Påmelding for 3. september

Påmelding for 19. oktober

Moderatorer er tidligere statsråd og direktør for Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og tidligere NITO-ansatt og nå CEO i Development Goals Forum, Hamsika Premkumar.

Publisert: Sist oppdatert: