Partene ble enige om tilsvarende økonomisk ramme for oppgjøret som i KS - 2,82 prosent - for de som tilhører stillingsgruppe 1.

De fleste av NITOs medlemmer hører imidlertid til i gruppe 2 og får sin lønn justert i lokale forhandlinger. Det ble ikke gitt noen sentrale føringer for gruppe 2 eller de lokale forhandlingene. 

Når det er lokale forhandlinger der du jobber kan du få vite ved å ta kontakt med din tillitsvalgt.

Lurer du på hvem som er din NITO-tillitsvalgt?

Er du NITO-medlem kan du søke opp dine tillitsvalgte i din egen bedrift eller finne NITO-tillitsvalgte i andre bedrifter. 

Søk tillitsvalgt (Krever pålogging)

Protokoll med vedlegg, Akademikerne - Samfunnsbedriftene, bedriftsavtalen 2021

Samfunnsbedriftene

Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift) er bedrifter opprettet av én eller flere kommuner for å løse en samfunnsoppgave. Dette kan være innenfor helse, omsorg, energi, renovasjon, vann og avløp, brann- og redning, IKT og samferdsel.