I resten av verden er det reiseråd fra Utenriksdepartementet (UD) som avgjør om forsikringen er gyldig. Tryg anbefaler at du følger reiserådene, vurderer nødvendigheten av reisen og setter deg inn i situasjonen i det landet du skal reise til.

Se Trygs nettside for korona og reiseforsikring

Ha alltid gyldig reiseforsikring

NITO Reiseforsikring skal være blant de beste på markedet. Den har Trygs beste vilkår og er spesialtilpasset NITO-medlemmer og gjelder reiser på opptil 90 dager sammenhengende.  

Dekker avbestilling av reiser i Norge grunnet korona

  • Tryg har utvidet reiseforsikringen til å dekke avbestilling av fritidsreiser dersom du på avreisedagen er i en pålagt smittekarantene eller har pålegg fra offentlige helsemyndigheter. Dette gjelder for innenlandsreiser med avreisedato mellom 1. mars og 31. august 2021.
  • I tillegg dekker Tryg kostnadene for reise og opphold dersom et arrangement blir avlyst grunnet koronarestriksjoner. Du får da dekket avbestillingskostnader for forhåndsbetalte utgifter til reiser og opphold som ikke refunderes av reisearrangør. Gjelder mellom 1. juni og 31. august 2021. Billetten til selve arrangementet dekkes ikke.

Har du NITO Reiseforsikring, er på reise og trenger assistanse, kan du også ringe direkte til Tryg Alarm på +4755171001. Dette for klarering av hvor du kan få behandling og hvordan evt. hjemtransport ved sykdom kan foregå.

Dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste

Når det gjelder evt. karantene etter hjemkomst fra reise og tapt arbeidsfortjeneste og man ikke har en arbeidsgiver som dekker det, er dette noe som ikke dekkes av reiseforsikringen. NAV vil være instansen som kan svare ut mer rundt dette.

Tryg følger situasjonen tett. NITO-medlemmer kan ta kontakt med Tryg på telefon 56915547 eller chat slik at du kan få siste oppdaterte informasjon.