I tillegg er partene enige om lønnsoppgjøret for 2021 med en ramme på 2,82%.

Leder SAN Birgithe Hellerud

Denne enigheten gjelder også for forbundene i Unio, LO Stat og YS Spekter. Arbeidstakersiden har stått samlet under hele prosessen, både lokalt og sentralt.

- I forkant av meklingen har regulering av arbeidstid vært den største utfordringen. Dette er nå løst for overenskomstperioden, og partene skal lokalt jobbe videre med permanente arbeidstidsløsninger fram til hovedoppgjøret i 2022, sier SANs leder Birgithe Hellerud.

- Jeg vil takke våre lokale tillitsvalgte som har gjort en kjempejobb ved etableringen av B-delen i Helseplattformen AS.

Møteboken fra meklingen

Møtebok og protokoll