NITO har nettkurs innenfor ulike fagområder som kan gjennomføres når som helst, hvor som helst og i et tempo som passer din ferierytme. Det er tross alt viktig å senke skuldrene også!

IT, IKT og digitalisering

Prosjektledelse og ledelse

  • Prosjektskolen: Har du et ønske om å bidra til at prosjekter lykkes? Kurset er for deg som ønsker oppskriften på gode prosjekter, og for deg som virkelig ønsker å mestre prosjekter fra a-å. Kurset er praktisk rettet, og du får tilgang til nedlastbare maler du kan tilpasse til egen virksomhet. 
  • Agil prosjektledelse: I en verden preget av høy endringstakt bør du kjenne til agil prosjektmetodikk, hvis du skal lykkes med prosjekter. Ved å lære mer om den agile arbeidsmetodikken har du et godt utgangspunkt.
  • PRINCE2 Foundation og Practitioner: PRINCE2® er en internasjonalt anerkjent prosjektledelsesmetode, og sertifisering, som sørger for at prosjekter gjennomføres på en kontrollert og forretningsorientert måte. Velg om du tar et av kursene, eller kjøper begge til rabattert pris. 
  • Teamledelse: Vil du få fram det beste hos andre og skape suksessrike team hvor mestring og trivsel står i fokus? I kurset lærer du hvordan bli en dyktig og effektiv teamleder.

Personlig utvikling

  • Selvledelse: Har du viktige mål du skal nå? Lær deg metoder og strategier for å lede og motivere deg selv, slik at du når målene du setter deg.
  • Kommunikasjon: Roter du det ofte til i din kommunikasjon eller har et ønske om å kommunisere slik at du oppleves som mer troverdig? Lær deg hvordan du forbedrer din kommunikasjonsstil og opplev hvilke enorme effekter det har på resultatene dine på jobb, og privat.
  • Stressmestring: Har du gått med høye skuldre litt for lenge? Ta kurset og bli kjent med egne signaler på stress, lær deg og ta kontroll over det og skap deg en bærekraftig hverdag.
  • Konflikthåndtering og hersketeknikker: Lei av å bli hersket med? Kurset gir konkrete verktøy slik at du kan sette en stopper for hersketeknikker. Du lærer hvorfor kommunikasjon og spilleregler er avgjørende for endring av kultur på arbeidsplassen og hvordan du skal håndtere konflikter.

Anskaffelser

  • Innkjøpsskolen: Vil du lære mer om innkjøp og bli trygg på innkjøpsprosessen? Kurset gir deg et solid grunnlag for å lykkes med alle type innkjøp i privat eller offentlig virksomhet.
  • SOA Basis: Ønsker du å bli sertifisert i offentlige anskaffelser? Kurset er basert på DFØs fagplan for offentlige anskaffelser og forbereder deg til sertifiseringseksamen i SOA BASIS som du gjennomfører hos Norsk Test.

Få støtte fra din arbeidsgiver

At du utvikler deg faglig, gagner både deg og arbeidsgiver. De fleste arbeidsgivere dekker kostnaden for NITOs kurs. Hør derfor med lederen din om støtte til kompetanseutvikling. Usikker på hva du skal si til lederen din? Se i kursartiklene etter argumenter for hvorfor kurset er relevant for deg og din arbeidsplass.

Er du arbeidsledig kan du søke om støtte til kompetansehevende kurs fra NITO.

Se alle våre nettkurs

Fant du ikke nettkurs som passet for deg? Se våre andre nettkurs!

Nettkurs