Som følge av et forslag fra NITO, har styret i Nordic IN vedtatt å anbefale sine medlemsorganisasjoner å støtte COVAX-samarbeidet eller WHOs VaccinEquity kampanje.

Både IF Metall i Sverige og CO Industri har signalisert at de vil følge oppfordringen om en donasjon.

NITO-president Trond Markussen

- Forslaget som ble lagt fram i Nordic INs styremøte onsdag 23. juni, er et resultat av et ønske fra NITOs side om å vise vår solidaritet med arbeidstakere i tredje verden gjennom å gi en støtte til vaksinedistribusjon gjennom COVAX-samarbeidet eller WHO’s VaccinEquity kampanje, sier NITO-president Trond Markussen.

Hva er Nordic IN?

Nordic IN er en organisasjon som samler alle fagforeningene som organiserer industriansatte i Norden, Finland, Sverige, Danmark, Norge og Island.

Deres 19 medlemsorganisasjoner har omtrent en million medlemmer i bransjen.

De organiserer fagforeninger for både arbeidere, tjenestemenn og akademikere innen metallindustri, prosessindustri, papir, kjemi, gruvedrift og energi.

Hva er COVAX?

COVAX er en mellomfolkelig allianse som ble opprettet i 2020, tidlig under koronaviruspandemien av Verdens helseorganisasjon (WHO) og under Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI).

I samarbeid med vaksinekoalisjonen Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) skal alliansen få på plass en rask og bred fordeling blant alle trengende land av fremtidige covid-19-vaksiner.

IndustriAll Europe, som organiserer 180 fagforeninger i 38 land, har også vedtatt å oppfordre medlemmene til å støtte WHOs kampanje VaccinEquity og gi finansiell støtte til vaksiner i de fattigste landene.

I tillegg oppfordrer de vaksineprodusenter og myndigheter til å vise ansvar ved å fjerne barrierer for utvikling og produksjon av vaksiner, og sørge for en mer rettferdig distribusjon av vaksiner.

Bakgrunnen for deres vedtak er også basert på et forslag fra NITO.

Solidaritet på tvers av landegrenser

- Vi har et grenseløst arbeidsliv, og det er viktig for fagforeninger å vise solidaritet på tvers av landegrenser, understreker han. For å vise dette i praksis, og ikke bare gjennom ord, vil NITO derfor yte økonomisk støtte til COVAX knyttet opp mot antall NITO-medlemmer, avrundet til 100.000 kroner, sier Markussen.

Norge og EU støtter COVAX-samarbeidet som skal sikre at Covid-19-vaksiner ikke bare havner i rike land, men også i land med lav inntekt. Dette anses som helt avgjørende for at pandemien skal ta slutt. Mens flere land har kjøpt doser nok til å vaksinere sin befolkning tre ganger, har fortsatt flere land ikke fått en eneste dose.   

Europeisk fagbevegelse mot vaksineproteksjonisme

- Jeg er glad for at både Industri All Europe og flere av medlemsorganisasjonene i Nordic IN støtter disse prinsippene, sier han.

- Det er viktig at vi som organiserer arbeidere i industrien og europeisk fagbevegelse bidrar til oppmerksomhet rundt nødvendigheten av at alle land må få tilgang til vaksiner for sine innbyggere. Videre at vi må være oppmerksomme på alle forsøk på vaksineproteksjonisme.

- En økonomisk støtte til WHO’s VaccinEquity kampanje eller en støtte direkte til COVAX-samarbeidet er et velegnet virkemiddel for å vise vår solidaritet på tvers av landegrenser, avslutter Markussen.