Hengekøye ferie.jpg

Feriepenger opptjenes av det utbetalte det foregående året. Det vil si at feriepenger som utbetales i 2021 ble opptjent i 2020.

Utgangspunktet er at du ikke opptjener rett til feriepenger av dagpenger. I stedet kan du ha rett til å avvikle ferie i fire uker i dagpengeperioden uten at ytelsen stanses, altså at du får dagpenger også i ferieukene. Det forutsetter at man har vedtak på dagpenger for 104 uker, og har mottatt dagpenger i 52 uker av de siste 104 ukene. I tillegg må du fortsatt motta dagpenger på ferietidspunktet.

Svært mange var langtidspermitterte i 2020. Det skulle bety at alle disse er uten feriepenger i år, eller at de bare får litt feriepenger basert på den lønnsinntekten de hadde i 2020. På grunn av koronasituasjonen har det likevel blitt bestemt at flere som mottok dagpenger i fjor, skal få utbetalt feriepenger fra NAV.

Hvem får feriepenger fra NAV?

Du har rett til dagpenger fra NAV i 2021 hvis du mottok dagpenger i 2020 og du ikke lenger mottar dagpenger den 7. juni 2021.

Hvis du fremdeles mottar dagpenger per 7. juni 2021, har du bare rett til feriepenger fra NAV hvis

  • du brukte retten til å ha ferie med dagpenger i 2020 eller
  • du fremdeles ikke har opptjent rett til ferie med dagpenger fordi du ikke har vært permittert i mer enn 52 uker i løpet av de siste 104 ukene.

Hvem får ferie med dagpenger fra NAV?

Hvis du har vedtak på dagpenger på 104 uker, og har mottatt dagpenger i minst 52 uker, vil du ha rett til å avvikle ferie i 4 uker uten stans i dagpengene.

Det forutsetter at du fremdeles har aktivt vedtak om dagpenger i perioden. Det vil si at du ikke har rett til å ta ferie med dagpenger hvis du har begynt å jobbe igjen.

Hvem får verken feriepenger eller ferie med dagpenger fra NAV?

Du får verken feriepenger fra NAV eller dagpenger fra NAV, hvis du

  • mottok dagpenger 7. juni, og
  • har mottatt dagpenger i minst 52 av 104 uker, og
  • har gjenopptatt arbeid, eller på annen måte mistet retten til dagpenger etter 7. juni, men før ferieavvikling

Denne gruppen faller mellom to stoler, og vil ikke være dekket av noen av ordningene.

Beregning av feriepenger fra NAV

NAV beregner kun 10,2 prosent feriepenger av utbetalte dagpenger, som igjen er lavere enn lønnen din. Hvis du var permittert i 2020, vil du få en lavere feriepengeutbetaling enn normalt i 2021.

Har du også utført arbeid i 2020, skal arbeidsgiver betale feriepenger av det opptjente på vanlig måte. Dette kommer da i tillegg.

Husk! Du har ikke rett til lønn for perioden du tar ferie. Har du ikke opptjent nok feriepenger til å dekke lønnen du går glipp av ved å ta full ferie, kan du som hovedregel motsette deg å avvikle ferie.

Les mer om ferie og feriepenger

Usikker på om du har rett til feriepenger fra NAV?

Det er ikke nødvendig å søke om feriepenger. Hvis du mottok dagpenger i 2020, vil du ifølge NAV få et brev der det står om du har rett til feriepenger eller ikke.

NAV: Dagpenger og feriepenger 

NITO er opptatt av gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv