De populære framkomstmidlene har en motor som kan kjøre i opptil 20 km/t, men det er verken aldersgrense eller påbud om hjelm.

I flere byer i Norge drives det utleie av elsparkesykler, i Oslo er det flere tusen som kan leies via en app. I likhet med sykler er det ikke ubetinget tillat å bruke elsparkesykler på fortau, noe som øker risikoen for sammenstøt i bytrafikken.

- Hvem som helst kan ta de i bruk, også barn uten erfaring. Men elsparkesykkel er ikke et leketøy, og man bør øve seg på et lukket område før en begir seg ut i trafikken. Husk at en bilist gjerne ser deg som en kjørende på lik linje som en syklist, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

- I tillegg er det ikke helt enkelt å ha en hånd på styret og bruke den andre til å fortelle at du skal svinge. Det kreves øvelse å beherske en elsparkesykkel i trafikken og det viktigste sikkerhetsutstyret er å bruke hjelm, legger han til.

Torbjørn Brandeggen - kred-Tryg Forsikring.jpg
Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring. (Foto: Tryg forsikring)

Mange ulykker

Siden elsparkesykler tok av i fjor har det vært registrert tusenvis av ulykker ved legevaktene rundt om. Mange har blitt alvorlig skadet, og det har også vært dødsulykker. Dessverre viser tall at altfor mange benytter elsparkesykler mens de er beruset, spesielt på kvelds- og nattestid.

- Fra et forsikringsståsted har vi lenge etterlyst obligatorisk ansvarsforsikring for utleiebransjen. Det gir økt trygghet både for den som kjører elsparkesykkelen og for de som eventuelt blir rammet av uhell og ulykker knyttet til elsparkesykkelen, sier Brandeggen og fortsetter:

- Leier du en elsparkesykkel og forårsaker skade kan det i verste fall ende med at du blir økonomisk ansvarlig, noe som kan bli dyrt. Du kan selv måtte dekke kostnader for skader som påføres person eller gjenstander.

- Vi anbefaler dessuten alle å bruke hjelm. Mange ulykker medfører hodeskader, og hjelm vil ofte kunne avverge slike skader, sier Brandeggen.

GettyImages-1258084278.jpg
Alt du trenger for å leie en elsparkesykkel er en app. (Foto: Getty images)

Kraftig akselerasjon

Elsparkesyklene tilhører det man kaller mikromobilitet, som også omfatter elektriske ståbrett og ståhjulinger. Kjøretøyene er klassifisert som sykkel og har de samme reglene som gjelder for vanlig tråsykkel.

Selv om lovlige elsparkesykler kun kan kjøre i 20 km/t er det mer enn fort nok. Mange blir overrasket over den kraftige akselerasjonen, og det er ikke helt enkelt å kjøre hvis veibanen er ujevn. Man må ha fart for å holde balansen, og det at man står oppreist på de små hjulene gir et høyt tyngdepunkt.

- Treffer man en fortauskant er sjansen stor for at man faller framover. Den føles ustabil når bakken er ujevn og farten er lav, men som med alt annet kan man selvsagt øve seg til bedre ferdigheter, forteller Brandeggen.

Vegvesenet: – Kan få høy fart

Hans Olav Hellesøe, senioringeniør i trafikksikkerhetsavdelingen i Statens vegvesen, mener at folk må være oppmerksomme og vise hensyn i trafikken for å unngå skader og ulykker.

- Ta hensyn til de rundt deg og ta det med ro. Elsparkesyklene kan oppnå høy fart og med det utgjøre en stor kraft. Vår oppfordring er vise hensyn til andre i trafikkbildet og gjør ditt for å unngå uhell, sier Hellesøe (avbildet under).

Hans Olav Hellesøe.jpg

Unngå små barn på fortau 

Man har lov til å sykle på fortau, gangvei og gangfelt, så lenge det vises hensyn til fotgjengere. Men dette innebærer at farten skal tilpasses til de gående (maks hastighet 6 km/t). Dersom det er for mange mennesker til at dette er mulig har man ikke lov til å sykle på fortau og man skal gå av og trille elsparkesykkelen, eller kjøre ut i vegbanen.

- Husk at fotgjengere gjerne kan gå flere sammen i bredden, spesielt i sentrum av byene. De gående, ikke minst barn, er ubevisste om at det kan komme noen i høyere fart fra siden eller bakfra. Dessuten hører de gjerne ikke den elektriske motoren i en slik sparkesykkel. Har du da høy fart og lite kontroll kan det fort oppstå ulykker med personskader, sier han.

Noen regler som er viktig å huske:

  • Ferdes man i veibanen med en el-sparkesykkel og kommer til et kryssende gangfelt skal man vike for kryssende fotgjengere med mindre annet er regulert ved trafikklys.
    Med el-sparkesykkel skal en stoppe ved rødt lys, på lik linje med syklister.
  • Med el-sparkesykkel er det tillat å krysse gangfelt kjørende, men man har vikeplikt for all kryssende trafikk. Triller man den har kryssende trafikk vikeplikt med mindre annet er regulert ved trafikklys.
  • Selv om hjelm ikke er påbudt oppfordres alle på sykkel, el-sparkesykkel og små elektriske kjøretøy til å bruke hjelm.

Nettverk: NITO Vei- og trafikksikkerhet

Velg NITO Ulykkesforsikring