- Arbeidsgivere kan ikke kreve at ansatte informerer om de har tatt vaksine eller om de har hatt korona. Dette er  helseinformasjon som arbeidsgivere i utgangspunktet ikke har lov til å be om, sier juridisk sjef Farah Ali.

Arbeidsgiver har forbud mot å be om eller innhente andre helseopplysninger enn de som er nødvendig for å utføre jobben.

- For eksempel kan koronasertifikat være nødvendig helseopplysning dersom du skal arbeide som sykepleier ved en kreftavdeling, men ikke nødvendig helseopplysning for de aller fleste kontoransatte, forklarer NITOs juridiske sjef.

Satt på andre oppgaver

Hun forteller at ansatte opplever å ikke få komme på jobb om de nekter å dele koronainformasjon. Noen får heller ikke foreta jobbreiser og blir satt til andre oppgaver. Dette er i strid med arbeidsmiljøloven.

- Mange opplever at de blir utstøtt og ikke får så spennende arbeidsoppgaver. Blir man satt til helt andre oppgaver er dette i realiteten en endringsoppsigelse, og det kan være ulovlig. Folk må behandles likt uansett koronastatus, så lenge smitteverntiltakene følges på jobben, sier Ali.