Brynhild 1200x628.jpg
Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter.

SAN og Spekter ble 16. september enige i de avsluttende fase 3-forhandlingene på område 10 helseforetak med sykehusdrift og område 13 sykehus med driftsavtale. Det innebærer at samtlige NITOs overenskomstområder i Spekter er lukket, og at det de ble enige om i de lokale forhandlingene på område 10 og 13 nå kan iverksettes.

Hvordan er egentlig forhandlingsordningen i Spekter? Se her.

Dette har de forhandlet om

Dette har vært et mellomoppgjør hvor forhandlingene primært handler om økonomi. Siden det i hovedsak forhandles lokalt, er det også ulike resultater på de ulike foretakene. Resultatene har også ulik innretning og profil. NITO har i tillegg fått gjennomslag for en del viktige tekstlige endringer i en del lokale B-deler. 

- Tariffarbeid er en langsiktig jobb. Det at vi har fått på plass enkelte endringer i de lokale B-delene vil være med på å forbedre NITO medlemmenes lønns og arbeidsvilkår på sikt, sier Brynhild Asperud (bildet), leder av NITO Spekter.

- Dette gjelder blant annet bestemmelser om beregning av enkelte tillegg i prosent framfor kronetillegg. Og ved Sykehuset Telemark HF og Sykehuset Vestfold HF er beregning av ansiennitet, på bakgrunn av meklingen i 2020, nå forbedret for NITOs medlemmer, sier Asperud.

Hva ble resultatet der du jobber?

Se oversikt over status for de lokale forhandlingene.

Resultatet i din virksomhet får du vite hos din tillitsvalgt.

Takk til de tillitsvalgte

- NITO Spekter vil rette en stor takk til NITOs tillitsvalgte for den gode innsatsen de har lagt ned på de enkelte foretakene, sier Asperud.

- At mellomoppgjøret er i havn innebærer ikke at alle problemer er løst.  Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår. Forhandlinger er noe som ikke bare skjer en gang i året, men året gjennom. Målet er å sikre NITOs medlemmer best mulig lønns- og arbeidsvilkår, sier Brynhild Asperud.

Slik forhandler NITO i Spekter

NITO forhandler med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter gjennom SAN, sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter. De sentrale partene i forhandlingene er Spekter på arbeidsgiversiden og SAN - Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter - på arbeidstakersiden. NITO er representert gjennom SAN.

Forhandlingene har tre faser:

Fase 1 - innledende sentrale forhandlinger

Spekter og SAN forhandler A-delen av avtalen i fase 1 av forhandlingene. I A-delen ligger de generelle bestemmelsene som gjelder alle medlemmene.

Fase 2 - lokale forhandlinger

Lokalt er det arbeidsgiver/helseforetaket og de lokale foreningene i SAN, eventuelt SAN-gruppe, som er parter i fase 2 hvor de forhandler B-delen av avtalen. I B-delen ligger bestemmelser om for eksempel lønn og arbeidstid for de fleste av NITOs medlemmer i Spekter-området.

Fase 3 - avsluttende sentrale forhandlinger

Hvis partene lokalt ikke blir enige, prøver de sentrale partene å løse uenigheten i fase 3, som er de avsluttende sentrale forhandlingene. Disse foregår ikke for hele Spekter-området samlet, men per område. Disse er definert i overenskomsten. For eksempel er helseforetak med sykehusdrift et eget område.

Selv om man er blitt enige om B-del lokalt, er ikke forhandlingene ferdige før protokoll er undertegnet av de sentrale parter. Først da kan resultatet fra de lokale forhandlingene effektueres.