gutt pc listefoto foto Tom Haga.jpg

NITO er svært opptatt av datasikkerhet og problemstillinger knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Alle våre medlemmer støter på utfordringer relatert til datasikkerhet hver eneste dag, både på jobb og privat.

En trygg digital hverdag handler om å være sikrere ved å ta noen enkle forholdsregler, men også å kunne yte og be om digital førstehjelp dersom ulykken først er ute.

Harald Stavn NITO 3.jpgSjansen er stor for at du vil oppleve falske nyheter, svindel, passord på avveie, forsøk på sosial manipulasjon eller løsepengevirus på et eller annet tidspunkt. Da er det viktig å ha kunnskap om digital førstehjelp.

Hva du gjør når du rammes er viktig for å begrense skadevirkningene av den uønskede hendelsen, eller dataangrepet?

- Selv om vi nå er i ferd med å normalisere arbeidshverdagen, er det fortsatt mange som er på hjemmekontor. Der er vi mer sårbare for såkalte phishing-angrep enn når man er i jobblokalene sammen med kollegaer som man kan spørre, sier Harald Stavn, utvalgsleder i NITO IKT (bildet).

Dette er phishing

Phishing er en type dataangrep hackere bruker for å lure offeret til å gi fra seg sensitiv informasjon. Et phishing-angrep kan for eksempel være en e-post hvor avsender fremstår som en reell virksomhet, for eksempel en bank. Offeret lures videre til å åpne et vedlegg eller klikke seg inn på en falsk nettside.

Kilde: telenor.no

Her er Stavns råd for å minske risikoen for å bli utsatt:

  1. Sjekk med arbeidsgiver: Hvem tar jeg kontakt med dersom jeg har mistanke om phishing-angrep?
  2. Ta kontakt med avsender dersom du får en e-post med vedlegg du ikke forventer
  3. Bruk ikke samme PC privat som du gjør på jobb
  4. Bruk sterke, unike passord og skift ofte
  5. Tenk før du trykker på lenker du får tilsendt
  6. Gi aldri ut personlig informasjon
  7. Hold PC-en oppdatert

Se flere råd for bedre IT-sikkerhet på hjemmekontoret

Bli med på Nasjonal sikkerhetsmåned

NITO støtter Nasjonal sikkerhetsmåned, en årlig kampanje for økt kunnskap om informasjonssikkerhet. Hensikten er å bidra til en tryggere digital hverdag for alle.

Bak kampanjen står det uavhengige ekspertorganet Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), i samarbeid med ENISA, EUs informasjonssikkerhetsorgan. Bedriftene tilbys en rekke ressurser i denne sammenheng, blant annet kurs og foredrag.

Sammen med næringsliv, myndigheter og det offentlige skal sikkerhetsmåneden bidra til et felles løft for et tryggere og mer motstandsdyktig digitalisert Norge.

Mer om sikkerhetsmåneden og ressurser

Ta informasjonssikkerhet på alvor

Kunnskap er nødvendig for å bidra til et trygt og robust samfunn som nyter godt av de gevinster digitaliseringen gir.

NITO er opptatt av sikkerhet for våre medlemmer, vise samfunnsansvar og håper alle våre medlemmer ønsker å øke sin kompetanse på informasjonssikkerhet. NITO er støttespiller for NorSIS og sikkerhetsmåneden.

NITO-medlemmer som har NITO Innboforsikringer eller en annen privat skadeforsikring hos Tryg har hjelp omkring ID-tyveri inkludert i forsikringen.

ID-tyveri: åtte faresignaler + åtte grep