Koronapandemien gjør at mange av NITOs medlemmer spesielt ved helseforetakene er inne i en tøff tid. Arbeidsbyrden på laboratoriene er svært høy. Den nye smittebølgen gjør at prøver analyseres døgnet rundt.

Det er bioingeniørene som er involvert i analysene, men pandemien påvirker også mange andre av NITOs yrkesgrupper på helseforetakene. Optikere, medisinteknikere, stråleterapeuter, radiografer og andre opplever en presset hverdag.

Brynhild Asperud alvor listefoto.jpg

Brynhild Asperud (bildet) er leder av NITO Spekter som organiserer ingeniører og teknologer i helseforetakene. Hun vet at det jobbes svært mye og at folk er slitne. 

Inngår lokale rammeavtaler om lønn og arbeidstid

På grunn av økt arbeidsbelastning og ønske om større fleksibilitet har NITO bidratt til å få på plass ekstra rammeavtaler flere steder. Disse gir arbeidsgiver mulighet til å utvide den ordinære arbeidstiden mot at det godtgjøres ekstra.

- Rammeavtalene skal skape større forutsigbarhet for alle parter. Avtalene kan få flere til å frivillig jobbe ekstra. Samtidig blir de som ikke ønsker å jobbe ekstra beskyttet mot en høy arbeidsbelastning, sier Asperud. 

Det er inngått rammeavtaler mellom NITO og Helse Stavanger, Helse Bergen, Helse Fonna og Helse Førde. 

- Det er en lettelse å få rammeavtaler som gir mer forutsigbarhet knyttet til arbeidstid ut fra den økte belastingen som er varslet, sier Asperud. 

- Et viktig poeng er at tillitsvalgte skal være med å drøfte planene for bemanning og bruk av overtid, før de settes i verk. Problemet er at man i praksis ikke alltid følger lov og avtaleverk på dette området. 

- Det er opp til det enkelte foretak om de vil ta rammeavtalen i bruk på pressede avdelinger, understreker Asperud.

Ulike ordninger - alle har ikke ekstra rammer

Rammeavtaler er ikke innført overalt. Asperud vet at det er ønske om rammeavtaler flere steder. 

- Vi ser at det i Helse Sørøst brukes administrative virkemidler som åpner for blant annet utvidede overtidssatser og ekstra godtgjøring. Dette gjelder blant annet Oslo universitetssykehus, Sykehuset Innlandet og Vestre Viken, sier Asperud.

- Disse virkemidlene er styrt administrativt. NITO foretrekker prinsipielt at våre tillitsvalgte er med å forhandle bruken av avtaler og hva de skal gi, understreker Asperud.

- Det er viktig at ledelsen tar tillitsvalgte på alvor og sørger for at de er med i prosessen med å få slike avtaler på plass. Tillitsvalgte skal også være med på å drøfte hvilke yrkesgrupper virkemidlene skal bli tatt i bruk for. 

Asperud understreker viktigheten av at lederne i aktuelle avdelinger og enheter sender beskjed oppover i systemet om at de ser behov for å ta avtalene i bruk. 

- Vær vaktbikkjer

Lederen av NITO Spekter er tydelig på at ansvaret for lov- og avtaleverk i utgangspunktet ligger hos arbeidsgiver.

Hun oppfordrer alle tillitsvalgte til å være vaktbikkjer og påse at det faktisk gjennomføres drøftinger om nødvendigheten av overtid.

- Våre medlemmer gjør en veldig god jobb og står på til alle døgnets tider. Nå må de få igjen for innsatsen. Mange jobber allerede mye ekstra og da er det bra at avlønningen blir høyere.

Les også: 

Alt om lønn for deg som jobber innen Spekter

Se temasider om lønn og arbeidsliv (A-Å)