Øyvind Kyrkjebø 002.jpg

- NITOs lønnsstatistikk viser en gjennomsnittlig lønnssvekst på fem prosent for identiske personer i perioden 1. oktober 2020 til 1. oktober 2021, sier Kyrkjebø (bildet).

Lønnsstatistikk privat per 1. oktober 2022

lonnsstatistikk.pngNITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Den er ditt viktigste verktøy i forhandling om egen lønn. 

Se alle tallene, tabellene og grafene, og last ned statistikkheftet for privat avtaleområde.

Lønnsstatistikk privat per 1. oktober 2022 (logg inn)

Identiske personer er medlemmer som har rapportert inn tall til lønnsstatistikken de to siste årene.

- Lønnsveksten er et resultat av både lokale forhandlinger og annen lønnsvekst, som skjer på bakgrunn av økt kompetanse, bytte av stilling internt i bedriften eller bytte av jobb til ny arbeidsgiver, sier Kyrkjebø.

Lønnsutvikling siste tre år

 

 

Generell reallønnsnedgang

Den generelle lønnsveksten for alle medlemmer som har deltatt i undersøkelsen er 3,1 prosent i privat sektor. Dette omfatter også dem som ikke rapporterte lønn året før, for eksempel fordi de er nyutdannede og i sin første jobb. Dette påvirker følgelig statistikken.

Konsumprisindeksen økte med 3,7 prosent i samme periode.

- Det viser at også mange av NITOs medlemmer har hatt reallønnsnedgang. 2021 har vært et spesielt år med en høyere konsumprisutvikling enn forventet, forteller han. 

Lønnsutvikling i pandemiperioden på fem prosent

Den generelle lønnsutviklingen over de to siste årene, fra 1. oktober 2019 til 1. oktober 2021, som tar innover seg hele pandemiperioden, er på fem prosent.

- Det har vært lønnsvekst i en så krevende periode med pandemi og permitteringer. Det er vi glade for. Det viser at det lønner seg å være NITO-medlem, forteller Kyrkjebø.  

Internt jobbskifte gir lønnsvinnere

- NITO er opptatt av kompetanseutvikling for våre medlemmer. Det handler både om personlig utvikling, og at våre ingeniører og teknologer bidrar til å gjøre bedriften de jobber i konkurransedyktig. Da er det gledelig å se at lønnsveksten for de som har byttet jobb internt er på seks prosent fra 2020 til 2021.

- Det indikerer at arbeidsgiver verdsetter kompetanse og ser verdien av å ha karrieremuligheter i bedriften. Ellers er vi glade for å se at kvinners andel av menns lønn har økt med en halv prosent, til 91,3 prosent blant NITO-medlemmene i privat sektor.

- Tips før lokale forhandlinger

NITO har forventninger til lokale lønnsforhandlinger framover.

- Med NITOs lønnsmodell vil det være variasjoner i lønnsveksten avhengig av geografi og bransje. For noen vil det derfor være grunn til å se ekstra nøye på den generelle lønnsveksten i forkant av årets lokale forhandlinger.

- Det er viktig at bedriftene kan tilby konkurransedyktig lønn for å beholde den viktige arbeidskraften som NITOs medlemmer representerer, avslutter Kyrkjebø. 

Les også: 

NITOs lønnsstatistikk for ingeniører
Statistikkhefter fra alle avtaleområder (Krever pålogging)