Trond Iran.jpg

NITO er bekymret over menneskerettighetssituasjonen i Iran og regimets opptrapping av vold og maktmisbruk mot sivile. Iranske myndigheter slår nå hardt ned på fagforeningene, og har urettmessig fengslet flere personer. Vi står i solidaritet med de som kjemper for likestilling, rettferdighet og frihet.

Økt antall drepte og skadde

Den 13. september 2022 ble den kurdiske kvinnen Jina Mahsa Amini arrestert i Teheran av Irans såkalte «moralpoliti», og døde senere i deres varetekt. Drapet på Amini satte i gang store protester i hele i Iran, og har vokst til å bli en internasjonal bevegelse.

I takt med at protestene vokser, har også det iranske regimets maktmisbruk mot de sivile økt. Regimet skyter med skarpe våpen mot folkemassene, de fengsler streikende arbeidere og utøver vold mot landets skoleelever og studenter. Antallet drepte og skadde øker for hver dag.

Fagforeninger blir slått hardt ned på

Fagforeninger innen flere sektorer streiker i solidaritet med folket. Iransk industri er en viktig inntektskilde for regimet, og generalstreik er et viktig verktøy i forbindelse med protestene som foregår. Iran er også et land med generelt svært dårlige dårligste arbeidsforhold og -rettigheter.

- Dette er uakseptabelt og NITO støtter kravene fra sivilsamfunnet. Vi krever at volden staten utøver opphører, og at alle som er urettmessig fengslet i Iran løslates, sier Markussen.

NITO vil fortsette samarbeidet med våre internasjonale samarbeidspartnere, slik som UNI Global Union, for å sette press på Iran og sikre rettferdig behandling for fagforeninger og deres medlemmer.

Menneskerettighetssituasjonen forverres

Det iranske folket krever nå grunnleggende menneskerettigheter og at undertrykkelse av kvinner og minoriteter opphører. Internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner melder om forverret forhold, og NITO er dypt bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Iran.

NITO støtter kampen mot urettferdighet, undertrykking og diskriminering, og ber derfor det iranske regimet stanse alle overgrep mot sin egen befolkning. NITO vil sende et brev til iranske myndigheter hvor vi fordømmer overgrepene.

Oppfordrer regjeringen til videre arbeid

NITO mener det er bra at den norske regjeringen har sluttet seg til EUs sanksjoner, men ber regjeringen bidra ytterligere i arbeidet med videre sanksjoner. Samtidig mener NITO den norske regjeringen må sikre at maktmisbruket og den økte volden blir diskutert i internasjonale og relevante fora hvor regjeringen deltar.

Brev til Irans ambassade

An urge to stop the killings and arrests of the Iranian people

NITO (The Norwegian Engineers' and Technologists' Organization) is Norway's largest organization for engineers and technologists. We represent over 100,000 workers, and we condemn the Iranian government’s brutal violence towards the nationwide protests and the oppression of their people.

On the 13th of September 2022, the Kurdish woman Jina Mahsa Amini was arrested in Tehran by Iran’s so-called “morality police”, and later died in their custody. The event sparked protests demanding women’s rights and equality. Since then, the protests have grown nationwide, and the Iranian people are demanding basic human rights and freedom of oppression.

Reports claim that the Iranian regime uses deadly weapons against the protesters, paramilitary forces to crack down, imprison striking workers and commit violence against schoolchildren and students. NITO supports the demands of the protesters, and we demand that the violence perpetrated by the state ceases.

As a worker’s union, we stand together with our fellow workers, unionists, and strikers in Iran. We are firm believers of equality, and support the Iranians fight against injustice, oppression, and discrimination.

We demand the release of all imprisoned trade unionists, students, protesters, minorities, and all others unjustly detained in Iran. We salute everyone that fights for human rights and stand with them in solidarity. Jin, jiyan, azadi – Zan, zendegi, azadi.

Trond Markussen
President of NITO

Egil Thompson
Secretary General

An urge to stop the killings and arrests of the Iranian people.pdf

Brutal behandling av fagorganiserte: NITO med protestbrev til Hviterussland