janicke sparkesykkel web.JPG

De nye reglene krever at du må ha en ansvarsforsikring for el-sparkesykkel fra 1. januar 2023.

El-sparkesykkel er omklassifisert til «liten elektrisk motorvogn» og derfor nå omfattet av bilansvarsloven, noe som har gitt nye regler for bruk av el-sparkesykkel:

  • El-sparkesykler har samme promillegrense som bil (0.2)
  • Nedre aldersgrense for bruk er tolv år
  • Barn under 15 år må bruke hjelm

Ansvarsforsikringen du må ha (samme ansvarsforsikring som er lovpålagt for bil) dekker skader på fører, personer, andre kjøretøy, gjenstander og bygninger. Har du ikke tegnet den lovpålagte ansvarsforsikringen om en ulykke skjer, er du selv ansvarlig for erstatningsbeløpene, noe du kan bli dømt til å betale, noe som kan utgjøre store summer.

Innen 1. januar 2023 må du tegne ansvarsforsikring for el-sparkesykler og små elektriske kjøretøy som hoverboard og segway på lik linje som du må for bil.

Mer om reglene – vær obs på dette

  • Lovbestemmelsen om forsikringsplikt gjelder el-sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy som kjører mellom 10-20 km/t
  • Elektriske kjøretøy som kjører under 10 km/t er regnet som leketøy og er dekket av innboforsikring og reiseforsikring. Et annet unntak er el-sykkel som fremdeles regnes som sykkel.
  • Regelen om at el-sparkesykkel ikke skal kunne gå over 20 km/t innebærer at kjøretøy som kan endre maksimal hastighet til mer enn 20 km/t via app eller andre løsninger er ulovlige. Du får ikke kjøpt ansvarsforsikring på disse kjøretøyene. De er heller ikke dekket av en innbo-, reise- eller verdigjenstandforsikring.

Forsikring for el-sparkesykkel er på vei

Tryg er NITOs partner på forsikring og arbeider med å utvikle en god el-sparkesykkelforsikring.

Øyvind Stolpe foto Tryg.JPG

- Tryg kommer i midten av november el-sparkesykkelforsikring som dekker den lovpålagte ansvarsforsikringen og hvor du også kan velge å kjøpe kasko- og førerulykkesforsikring, sier Øyvind Stople (bildet), produktsjef i Tryg.

Ja, jeg vil bli kontaktet av Tryg når el-sparkesykkelforsikring er klar. Husk medlemmer i NITO har 30 prosent  rabatt på forsikringer hos Tryg.

- Forsikringsselskapene jobber med å avklare hvilke data som kreves for å kjøpe en forsikring. Dataene det er snakk om er informasjon som fabrikat, produksjonsår, serienummer og maksimal hastighet, forklarer Stople.

El-sparkesykkelforsikringen fra Tryg vil inneholde den lovpålagte ansvarsforsikringen som dekker inntil 100 millioner kroner på tingsskade og ubegrenset på personskader. I tillegg kommer det noen valgfrie tilleggsdekninger.

  • Ansvarsdekning – obligatorisk
  • Kaskodekning – valgfritt
  • Førerulykke – valgfritt
  • 30 prosent rabatt for NITO-medlemmer

Er jeg dekket før el-sparkesykkelforsikringen kan kjøpes?

- Fram til 1. januar 2023 er skader man kan komme til å påføre andre personer eller eiendeler dekket av innboforsikringen din, forklarer Stople.

- Har du hjemmeboende barn vil de være dekket på foreldrenes innboforsikring fram til fristen. Det gjelder også barn som har flyttet til studiested uten å ha meldt flytting til ny adresse.

Straks den nye forsikringen er klar vil det komme mer informasjon på NITOs nettsider.

Jeg vil bli kontaktet av Tryg når forsikringen er klar

Se også:

Viktig å vite om el-sparkesykkel (tryg.no)

Nye regler for el-sparkesykkel (tryg.no)