I fjor ble midlene til dette prosjektet i Noklus fjernet fra budsjettet og NITO BFI har jobbet for å få tilbake finansieringen av deres hjemmetjenesteprosjekt. Blant annet var prosjektmidlene tema i BFIs møte med representanter fra helse- og omsorgskomiteen i januar.

I forslaget til statsbudsjett tildeles prosjektet 7,8 millioner kroner for 2023. Målet med prosjektet er å tilby alle landets hjemmetjenester to års statlig finansiert deltakelse i Noklus, slik at all laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten blir kvalitetssikret.

Mange av de ansatte i hjemmetjenesten har aldri hatt laboratoriefag i sin grunnutdannelse, og de har heller ikke hatt kurs i laboratoriearbeid. Laboratoriekonsulentene i Noklus er bioingeniører, og de arrangerer kurs for denne gruppen deltakere.

BFI-Fagstyre-leder-Rita-von-der-Fehr-NT-02320.JPG- Vi er godt fornøyde med at bevilgningen til Noklus-prosjektet er tilbake i sin helhet. NITO BFI har engasjert seg i denne saken fordi vi ser at det er et stort behov for prosjektet, sier fagstyreleder i NITO BFI, Rita von der Fehr (bildet).

- Det er en stor mangel på bioingeniørkompetanse ute i kommunene og jeg skulle gjerne sett flere faste bioingeniørstillinger på legekontor, -vakt og i hjemmetjenesten, sier von der Fehr.

Noklus takker for støtten

I Noklus ble beskjed mottatt med stor jubel og de takker NITO for støtten.

- Vi er utrolig glade for å være tilbake på statsbudsjettet og vil gi NITO en stor takk for støtten i prosessen med å få prosjektet tilbake på statsbudsjettet, sier Siri Fauli, prosjektleder i Noklus.

Advarer mot konsekvensene

Før årets budsjett pekte NITO på viktigheten av å øke antallet fullfinansierte bioingeniørstudieplasser med et betydelig antall og etablering av flere praksisplasser for å dekke dagens og framtidens behov. I regjeringens forslag er det ingen signaler om nye studieplasser.

- Vi må nok en gang advare om konsekvensene en mangel på bioingeniører kan få. To av tre medisinske avgjørelser blir tatt på bakgrunn av et laboratoriesvar. Et strammere budsjett og stadig færre bioingeniører på vakt vil gi lengre svartider og øke pasientenes liggetid på sykehusene, sier von der Fehr.

Stort behov framover

I NITO BFIs nye rapport, Bioingeniørene – bærebjelke og mangelvare, kommer det fram at det er et stort behov for å utdanne nye bioingeniører i Norge.

NITO BFI håper Stortinget nå vil øremerke midler til å sikre flere nye bioingeniører.

Se også:

Budsjettforliket: - Vi er skuffet

Dette betyr statsbudsjettet for deg som er ingeniør og teknolog

Statsbudsjettet 2023: - En varslet kompetansekrise for norsk arbeidsliv

Statsbudsjettet 2023: En alvorlig bråstopp i veiutbyggingen

Statsbudsjettet 2023: - Vi er sjokkerte over IT-kutt