Tom helmer riksmekleren listefoto.jpg
Tom Helmer Christoffersen, leder NITO Privat. 

Meklingen starter 30. november kl. 10.00 og har en frist 1. desember kl. 24.00. Riksmekler Mats Wilhelm Ruland vil lede meklingen.

Dersom NITO og NHO ikke kommer til enighet i meklingen, går NITO til streik.

Konfliktberedskap

Alt konfliktberedskapsarbeid er fortrolig, men de tillitsvalgte ved de virksomhetene som er med i konfliktplanene er godt informert og involvert.

Har du som tillitsvalgt ikke hørt noe, er ikke du og din virksomhet omfattet av konfliktplanene.

Disse medlemmene blir berørt

NITO har varslet plassoppsigelse for omlag 20 000 medlemmer i ca. 1 600 bedrifter i hele landet, i følgende landsforeninger: Abelia, Byggenæringens Landsforbund (BNL), Nelfo, Energi Norge og Norsk Industri.

Medlemmer i bedrifter som er tilknyttet andre landsforeninger i NHO, i Virke, har direkteavtale eller ikke har tariffavtale blir ikke omfattet av en eventuell streik.

Det betyr ikke at NITO tar ut alle medlemmer i en eventuell streik. Fire dager før en eventuell streik leverer NITO en plassfratredelse, hvor konkrete navn kommer fram.
Da informeres også det enkelte medlem som blir tatt ut i en eventuell streik per SMS.

Bakgrunn for bruddet

- Vi har diskutert spørsmål rundt overenskomstens bestemmelser om omfang, lokale forhandlinger og reisetid. Det lyktes dessverre ikke å komme til enighet, uttalte leder av NITO Privat, Tom Helmer Christoffersen rett etter bruddet.

Mål om å bli enige

- Streik er ikke et kampmiddel NITO tar lett på. Samtidig er det viktig for oss i NITO Privat å understreke at streik er et lovlig virkemiddel når vi ikke klarer å bli enige om ny overenskomst, sier Christoffersen.

- Vi går selvsagt inn i meklingen med mål om å bli enige, men vi har allerede jobbet lenge med konfliktberedskap, avslutter han.

Les mer om