Kristian Botnen_listebilde
Kristian Botnen, leder av NITO stat, er fornøyd med den nye hovedavtalen

- Den nye hovedavtalen vil kunne styrke det lokale samarbeidet. Hovedavtalen er et viktig verktøy for NITOs tillitsvalgte når de jobber for best mulige løsninger for våre medlemmer lokalt i virksomhetene, sier Kristian Botnen (bildet), leder av NITO stat.

- Hovedavtalen er derfor noe vi har brukt mye tid på siste tiden. Vi er fornøyde med at man har fått til en god løsning. Vi ser fram til at NITOs tillitsvalgte nå kan ta en ny og forenklet avtale i bruk sier Botnen.

Dette er hovedavtalen

Hovedavtalen skal sikre medbestemmelse og samarbeid mellom ledelsen og de lokale tillitsvalgte i de statlige virksomhetene. Den inneholder spillereglene for samarbeidet mellom partene lokalt og beskriver blant annet hvilke saker som skal drøftes og forhandles med de tillitsvalgte.

Partene i hovedavtalen i staten er Akademikerne, LO Stat, YS Stat og Unio. Kommunal- og distriktsdepartementet representerer staten som arbeidsgiver.

Hovedavtalens formål er blant annet å legge til rette for at medarbeidernes kunnskap, innsikt og erfaring blir brukt i den langsiktige utviklingen av virksomheten og tjenestetilbudet til innbyggerne.

Hovedavtalen 2023 - 2025

Kompetanse er styrket i den nye avtalen

- Oppgavene i statlig sektor krever høy kompetanse. Staten står fortsatt overfor store omstillinger som krever at kompetansen utvikles og ivaretas på en god måte. Den nye hovedavtalen legger grunnlaget for et mer systematisk kompetansearbeid i statlige virksomheter, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.   

Nordli er glad bestemmelsene om kompetanseutvikling er styrket, og trekker fram at det nå jevnlig skal gjennomføres kompetansekartlegging. Dette skal skje i samarbeid mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver.

Lokal medbestemmelse styrket 

Tilpasningsavtalen, som er en lokal avtale om medbestemmelse, har nå fått en mer sentral rolle i hovedavtalen. Den lokale avtalen om medbestemmelse er nå viet et eget kapittel og bestemmelsene i kapitlet er tydeliggjort og styrket. 

- Den lokale avtalen om medbestemmelse er et godt utgangspunkt for å bygge god samarbeidskultur i virksomheten. Den nye hovedavtalen presiserer blant annet at partene lokalt skal bli enige om hvordan det skal legges til rette for utøvelsen av vervet som tillitsvalgt, sier Nordli.

- Lokal avtale om medbestemmelse skal nå reforhandles i den enkelte virksomhet, og vi oppfordrer alle våre tillitsvalgte til å bidra aktivt inn i dette arbeidet. Dette vil legge grunnlaget for det lokale partssamarbeidet framover, fortsetter Nordli.

Enklere å bruke

Det er i tillegg foretatt noen språklige justeringer og forenklinger i hovedavtalen, slik at avtalen skal være mer intuitiv og lettere å forstå.

Den nye Hovedavtalen trer i kraft 1. januar 2023 og gjelder fram til 31. desember 2025. 

Hovedavtalen i staten 2023 - 2025

Avtalespeil for hovedavtalen

I avtalespeilet finner du tidligere og nye bestemmelser i hovedavtalen sammenstilt. Da ser du lett hva som er endringer i den nye avtalen: Avtalespeil for hovedavtalen (regjeringen.no)