Anne_sortering_liste.jpg
Kildesortering på jobb er et viktig klima- og miljøtiltak på arbeidsplassen. 

- Jeg håper veilederen inspirerer alle til å gjennomføre klima- og miljøtiltak på arbeidsplassen, forteller Markussen. 

Veilederen er utformet av NITOs sekretariat etter flere måneders forarbeid i organisasjonen.

- Jeg vil takke våre engasjerte medlemmer for alle de nyttige innspillene de har gitt oss, sier han.

Her er klima- og miljøveilederen: Klima- og miljøtiltak på arbeidsplassen

In English: Climate and environment measures in the workplace 

En smilende Trond Markussen på uskarp bakgrunn.jpg
President i NITO, Trond Markussen.

Konkurransefortrinn

Som ansatt og/eller tillitsvalgt har du mulighet til å ta opp spørsmål og forslag knyttet til drift, klima og miljø på arbeidsplassen. Veilederen gir mange råd om hvordan du kan gjøre dette. 

 - Vi er overbeviste om at dette ikke bare kan redusere virksomhetenes klima- og miljøbelastning, men også skape engasjement, samarbeidsklima og konkurransekraft, forteller Brita Svartveit, leder av NITOs ekspertutvalg for klima og miljø. 

Som veilederen forklarer, blir kompetanse innen bærekraftig teknologi, sirkulær økonomi og klimatilpasning stadig mer etterspurt. Med denne kompetansen får du og din bedrift et konkurransefortrinn. 

- Det er simpelthen lønnsomt å satse på bærekraft, påpeker Svartveit.  

Brita Svartveit smilende holdene på klimaveilederen.jpg
Brita Svartveit, leder av NITOs ekspertutvalg for klima og miljø.

Verktøykasse

Veilederen gir konkrete forslag til tiltak som kan gjennomføres. 

- Leseren får presentert en rik verktøykasse av ideer, som klimaregnskap, miljøsertifisering, energieffektivisering, grønne transportløsninger, miljøvennlige innkjøp, bedre avfallshåndtering, bekjempelse av matsvinn, klimatilpasning eller utvikling av miljøvennlig teknologi, sier Markussen.

Les: Vil at du skal bli best på sirkulær økonomi - slik blir du det

Dette sier regelverket

Mange av NITOs hovedavtaler med arbeidsgiverorganisasjoner vektlegger dialog mellom ansatte og bedriftsledere, og trekker fram miljø som viktig i tillegg til lønn og arbeidsvilkår. Veilederen presenterer det eksisterende avtaleverket for bærekraft, klima og miljø i kommunal, statlig og privat sektor, Spekter og Samfunnsbedriftene/Energiavtale II. 

- Avtalene legger til rette for at ansatte, tillitsvalgte og ledelsen i bedriftene kan samarbeide om å finne konkrete løsninger, slik at de kan utforme gode klimatiltak tilpasset sin virksomhet lokalt. Engasjerte ansatte har store påvirkningsmuligheter. Her er det bare å sette i gang med de gode klima- og miljøtiltakene som vil være til glede for de ansatte, bedriften og kloden, avslutter Svartveit.