Knut Aarbakke med grønn utregning.jpg

- Det er en spennende tid vi lever i. Situasjonen i verden preger oss alle. Likevel skal vi igjennom et lønnsoppgjør og vi har relevante krav på alle avtaleområder, sier Knut Aarbakke (bildet). Han er forhandlingssjef i NITO.

Nesten 300 representanter fra NITOs ulike avtaleområder var 15.-16. mars samlet til sine tariffkonferanser. Her ble planer for lønnsoppgjøret lagt.

Gjennom egne konferanser per avtaleområde har man diskutert utfordringer og mulighetene som ligger i lønnsoppgjøret som straks er i gang.

Dette forventes i de ulike avtaleområdene

Hvilket avtaleområde er du i? Her er en oversikt som sier mer om forventningene til lønnsoppgjøret per avtaleområde:

Motivert til å gå inn i lønnsoppgjøret

Høye strømpriser, økte lånerenter, stigende inflasjon, krig i Europa og sterk etterspørsel etter arbeidskraft er noe av bakteppet for tariffoppgjøret.

En undersøkelse gjort før krigsutbruddet i Ukraina viser at NITO-medlemmene forventer en gjennomsnittlig lønnsøkning på 4,6 prosent.

- De tillitsvalgte er nå rustet til å møte sine ledere. Nå er vi motivert og klare til å starte forhandlingene, sier Aarbakke.

To av tre arbeidsgivere mener at de vil ha behov for flere ingeniører framover. Dette er en økning sammenlignet med målingene de siste årene.

- Norsk økonomi går godt. Ingeniører og teknologer er mer ettertraktet enn kanskje noen gang.

- Norge står overfor store utfordringer de kommende årene. Det er ingeniørene som har nøklene som trengs for å få oss gjennom det grønne skiftet, understreker Aarbakke.

- Viktig innovasjon og utvikling er det våre medlemmer som bidrar til. Bedriftene og virksomhetene skal sikre riktig kompetanse og påse å utvikle kompetansen på en god måte. Da må de også gi lønn som svarer til forventningene.

- Teknologer og ingeniører er veldig ettertraktet på arbeidsmarkedet og arbeidsgiver risikerer å miste denne verdifulle arbeidskraften om de ikke betaler markedsverdi for dem. Derfor er det viktig at arbeidsgiverne er imøtekommende på våre krav, sier Aarbakke.

Følg lønnsoppgjøret

Gjennom lønnsoppgjøret oppdaterer vi fortløpende det som skjer på ditt område:

NITO Privat

NITO Stat

NITO Kommune

NITO Oslo kommune

NITO Spekter

NITO Energi Samfunnsbedriftene

Se også:

Alt om lønn og arbeidsliv (A-Å)

NITOs lønnskalkulator