Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter.
Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter.

- Mange av virksomhetene i Spekter-området 1-9 samt 12 (Spekter utenom helse) er samfunnskritiske bedrifter. Det er avgjørende å ha ansatte med god kompetanse, men da må arbeidsgiverne også gi lønnsmessig uttelling for denne kompetansen, sier Brynhild Asperud, leder for NITO Spekter.

Hun mener det også er viktig at arbeidsgiverne legger til rette for å utvikle og oppdatere de ansattes kompetanse: 

- Jeg etterlyser en plan for videre- og etterutdanning for ansatte i virksomhetene i Spekter-området. Det er arbeidsgiver som skal sørge for at den enkelte ansatte innenfor arbeidsforholdets rammer gis mulighet til å holde seg faglig oppdatert i samsvar med det som er fastsatt i lov, forskrift og bransjenormer, påpeker hun.

Kompensasjon for reisetid

- Reisetid må som et minimum dekkes time for time, og dette jobber vi for å få inn i avtalene. Reise på egen tid er arbeidstid, og i den utstrekning det er behov for å gjennomføre reiser utover avtalt arbeidstid, mener vi dette må kompenseres.

For trofaste mot frontfaget

Asperud mener arbeidsgiverne fokuserer for sterkt på frontfaget, og i alt for liten grad forholder seg til de avtalte kriteriene som ligger i avtaleverket:

- Det ligger i avtaleverket at lønnsforhandlinger og lønnsdannelse skal skje lokalt. Det innebærer at arbeidsgiverne skal bruke de kriteriene som ligger i overenskomsten.

Den enkelte virksomhets økonomi, produktivitet, konkurranseevne og lønnsmessige markedstilpasning er kriterier som arbeidsgiverne i mye større grad enn i dag må begynne å vektlegge, mener hun.

- I dagens arbeidsmarked for ingeniører vil virksomhetene få vanskeligheter med å både tiltrekke seg og beholde kompetanse dersom de fortsetter praksisen med å tviholde på frontfaget som norm. Jeg forventer derfor gode og reelle oppgjør basert på avtaleverket, avslutter hun.

Tillitsvalgt? Se tallene fra konferansen

Vi har samlet dokumentasjonen fra sentral tariffkonferanse, sånn at også du som ikke var tilstede kan se hva som ble diskutert av tall og krav til årets lønnsoppgjør. 

Sentral tariffkonferanse NITO Spekter

(krever pålogging - kun for tillitsvalgte)

Lønnsoppgjøret 2022: Ingeniørene forventer opp mot fem prosent

Følg lønnsoppgjøret i NITO Spekter

Lønnsstatistikk NITO Spekter 2021  (uten helseforetak)