Tom Helmer Christoffersen konferanse listefoto.jpg
Tom Helmer Christoffersen, leder av NITO Privat.

Resultatene i NITOs behovsundersøkelse viser at det er et stort behov for ingeniører i privat sektor de tre neste årene. Hele 74 prosent av arbeidsgiverne svarte at behovet er økende.

Krever reallønnsoppgang

- Arbeidsgiverne må forstå at lønn er et virkemiddel for å beholde arbeidskraft. Mange av medlemmene i privat sektor hadde en reallønnsnedgang i fjor. Det er ikke en utvikling vi er fornøyde med.

Christoffersens oppfordring til NITOs tillitsvalgte som nå går inn i lønnsforhandlinger er derfor å bruke kriteriene som er nedfelt i overenskomsten aktivt.

- Det er bedriftens situasjon som må være utgangspunkt for forhandlingene.

Funksjonær-begrepet er utdatert

Omfangsbestemmelsen i overenskomsten med NHO var oppe i forhandlingene for to år siden. Det er bestemmelsen som regulerer at NITO kan forhandle for medlemmene i bedriften.

I år skal også NITO forhandle overenskomstene i privat sektor. Det er flere problemstillinger som nå vurderes, men en sak er allerede på bordet ifølge Christoffersen.

- NITO mener begrepet funksjonær er utdatert og ikke treffer medlemmene våre. Det skal ikke være tvil om at NITO forhandler for våre medlemmer, og da må vi ha en overenskomst som er tydelig på det. Sånn situasjonen er nå, mener vi at det ikke er tydelig nok. Derfor vil vi diskutere dette videre med NHO, forklarer Christoffersen.

Overenskomsten under lupen

- I tillegg har vi nå brukt to dager sammen med NITOs tillitsvalgte i privat sektor for å diskutere andre krav til årets forhandlinger. Jeg merker meg at det er flere deler av overenskomsten som oppleves som problematisk der ute, og det må vi helt klart se nærmere på.

De endelige kravene vil NITO Privat vedta nærmere sommeren.

Tillitsvalgt? Se tallene fra konferansen

Vi har samlet dokumentasjonen fra sentral tariffkonferanse, sånn at også du som ikke var tilstede kan se hva som ble diskutert av tall og krav til årets lønnsoppgjør. 

Sentral tariffkonferanse NITO Privat

(krever pålogging - kun for tillitsvalgte)